Diplomkurser og -efteruddannelser

En diplomuddannelse er for dig, som ønsker at styrke dine kompetencer inden for den profession, du allerede har erhvervserfaring fra eller udvide dine faglige kompetencer inden for helt nye fagområder. Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser målrettet voksne og er tilrettelagt, så du kan deltage sideløbende med dit erhvervsarbejde.

Diplomuddannelser


Diplommoduler om ledelse

Diplommoduler om projektledelse og lean

Diplommoduler om strategi

Diplommoduler om operations & supply chain management

Diplommoduler om IT og programmering

Diplommoduler om kommunikation

Diplommoduler om innovation og iværksætteri

Afgangsprojekter for diplomuddannelserne

Adgangskrav for Diplom