Diplom Dansk 5 ECTS

Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette modul og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder. 

Modulets forløb er et 2-dages internat, hvor du sammen med EBA VIA, introduceres til ledelsesbegrebet, roller, paradokser og hvad der skal til for at lykkes. Du vil arbejde ud fra DISC-profil testen for at forstå din lederadfærd og dit personlige ledelsesgrundlag. Gennem refleksionsøvelser vil du finde vej mod din ledelsesrejse. Og i en selvstudiegruppe vil du arbejde med aktionslæring. Ved modulets afslutning vil du få tilbudt en personlig coach, der kan give dig støtte og sparring gennem hele EBA-uddannelsesforløbet.

Du kommer til at arbejde med:

 • Hvad ledelse er og hvad der kræves
 • Egne kompetencer
 • Ledelsesteorier
 • Personprofiler og ledelsesadfærd
 • Dit eget ledelsesgrundlag
 • Din ledelsesrejse

Modulet er det oplagte og optimale sted at starte en EBA-uddannelse. Du vil dog også kunne vælge modulet senere i et EBA-forløb eller som enkeltfag, hvis du blot er blevet nysgerrig på lederrollen og dine potentialer.

Modulet Fra specialist til leder er for dig, der gerne vil have en grundlæggende indsigt, viden og konkrete færdigheder i ledelse og det at træde ind i lederrollen. Målgruppen er ledere eller kommende ledere, som ønsker at arbejde aktivt med egne kompetencer og udviklingsplaner i forhold til lederskabet.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

Med modulet starter din dannelsesrejse i lederskabet. Du får redskaber til at skabe stærke relationer til egen leder, kolleger og medarbejdere og du får klarlagt dine potentialer i lederrollen. Endvidere får du en række anvendelsesorienterede metoder og redskaber til din egen ledelsesrejse.

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Anvende teorier og metoder til at forstå personlige styrker og udviklingsområder
 • Gøre brug af konkrete processer og værktøjer i relation til egen ledelses- og karriereudvikling
 • Beherske og prioritere metoder, processer og værktøjer i egen ledelsesmæssig praksis og udvikling
 • Koble teorier og viden med egen praksis, så de opnåede kompetencer kan implementeres i personlige udviklingsplaner og i dagligdagen
 • Udvikle egne kompetencer i forhold til ledelsesroller og -processer

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du have gennemført en adgangsgivende uddannelse, det vil sige en uddannelse der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en videregående voksenuddannelsen (VVU). Du skal endvidere have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Opfylder du særlige krav, har du mulighed for at blive optaget på en Diplomuddannelse uden at have optjent to års relevant erhvervserfaring efter du har gennemført en adgangsgivende uddannelse.

De særlige krav er:

 • Du skal have en akademiuddannelse som højeste, forudgående uddannelse
 • Du skal have minimum fire års relevant erhvervserfaring bag dig
 • Du skal være i relevant beskæftigelse, når du optages på uddannelsen
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Har du spørgsmål angående realkompetencevurdering, kontakt:

Lotte Leifing
Institutkoordinator

llei@dtu.dk

3588 5102  

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til om med 2021 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

 • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
 • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Varighed

6 lektioner

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start august 2021
Pris

7.500,00 DKK

Ingen ledige pladser

Tilmelding