Kursus Diplom Dansk 5 ECTS

Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette kursus, som også er et diplommodul modul, og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder. 

Du introduceres til ledelsesbegrebet, ledelsesroller, paradokser samt hvad, der skal til for at lykkes som leder.

Du vil arbejde ud fra DISC-profil testen for at forstå din ledelsesadfærd og dit personlige ledelsesgrundlag.

Du kommer til at arbejde med aktionslæring i selvstudiegrupper og gennem refleksionsøvelser vil du finde din personlige vej mod ledelsesrejsen.

Du kommer til at arbejde med:

 • Hvad ledelse er og hvad der kræves
 • Egne kompetencer
 • Ledelsesteorier
 • Personprofiler og ledelsesadfærd
 • Dit eget ledelsesgrundlag
 • Din ledelsesrejse

Kurset er det oplagte og optimale sted at starte en EBA-uddannelse. Du vil dog også kunne vælge kurset senere i et EBA-forløb eller som enkeltfag, hvis du blot er blevet nysgerrig på lederrollen og dine potentialer.

Kurset Fra specialist til leder er for dig, der gerne vil have en grundlæggende indsigt, viden og konkrete færdigheder i ledelse og det at træde ind i lederrollen. Målgruppen er ledere eller kommende ledere, som ønsker at arbejde aktivt med egne kompetencer og udviklingsplaner i forhold til lederskabet. Kurset samlæses med Det personlige lederskab og repræsenterer de første 6 undervisningsgange af dette kursus.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

Med modulet starter din dannelsesrejse i lederskabet. Du får redskaber til at skabe stærke relationer til egen leder, kolleger og medarbejdere og du får klarlagt dine potentialer i lederrollen. Endvidere får du en række anvendelsesorienterede metoder og redskaber til din egen ledelsesrejse.

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Anvende teorier og metoder til at forstå personlige styrker og udviklingsområder
 • Gøre brug af konkrete processer og værktøjer i relation til egen ledelses- og karriereudvikling
 • Beherske og prioritere metoder, processer og værktøjer i egen ledelsesmæssig praksis og udvikling
 • Koble teorier og viden med egen praksis, så de opnåede kompetencer kan implementeres i personlige udviklingsplaner og i dagligdagen
 • Udvikle egne kompetencer i forhold til ledelsesroller og -processer

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

NB: Bemærk venligst, at der for nuværende alene er fastlagt udbud af kurser inden for specialiseringen sikkerhed i 2024. Det betyder, at hvis du ønsker specialiseringen sikkerhed på din IT-Diplomuddannelse, skal du tilmelde dig Netværkssikkerhed og Anvendt kryptografi senest i 2024.

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Undervisningsdage

Undervisningen efterår 2024 er følgende 6 tirsdage kl. 17.00-20.30:

 • 27.8, 3.9, 10.9, 17.9, 24.9, 8.10 (ugerne 35 til 39 samt 41)

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg finansiering

Få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Mulighederne er mange og dine muligheder afhænger fx af, hvor du er ansat og dit medlemskab af fagforeninger. Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder og her finde mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer.

DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af spørgsmål samt oplysninger om specifikke kriterier og betingelser.

 • Kompetencefonde
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Omstillingsfonden (VEU)
 • Bruttolønsordning

Se mere her: Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Varighed

6 tirsdage, kl. 17.00-20.30

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding