Diplom Dansk 60 ECTS

Diplomuddannelsen i Ledelse

Vil du investere i dine personlige og faglige kompetencer, så du selvstændigt kan varetage opgaver inden for ledelse og organisation? Så tilmeld dig diplomuddannelsen i ledelse.

Med en diplom i ledelse udvikler du din ledelsesidentitet som nuværende eller fremtidig leder. Du bliver kvalificeret til at arbejde professionelt med ledelse og håndtere komplicerede organisatoriske problemstillinger på en reflekteret måde.

Uddannelsen er specielt stærk inden for områder som lederskab, personaleledelse, ledelseskommunikation, meningsskabelse, organisationsforandring og strategi.

Du lærer, hvordan du analyserer, vurderer og agerer i ledelsesrummet og du får indsigt i strategisk, taktisk og operationel ledelse på et højt fagligt niveau gennem et praksisorienteret fokus. Du lærer at initiere udvikling og forandring og du får dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer og kommunikation.

Det faglige indhold tager udgangspunkt i tre perspektiver: det personlige, det interpersonelle samt det organisatoriske og strategiske. Du vælger selv hvilken toning, du vil give din uddannelse gennem valgmoduler inden for fx forandringsledelse, innovationsledelse, kommunikation eller økonomi.

I undervisningen anvender du den teoretiske viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din egen arbejdsplads. Og så får du mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din videre udvikling.

Uddannelsen er for dig, som er leder eller uformel leder og ønsker at styrke dine ledelsesmæssige kompetencer både personligt og fagligt. Du ønsker at arbejde professionelt med ledelse, strategi og organisering i alle typer virksomheder.

Samarbejdspartnere

DTU Engineering Technology samarbejder også med Djøfs Kurser og Uddannelser samt Ledernes Kompetencecenter om at udbyde diplomkurser og -efteruddannelser.

Hvorfor Diplomuddannelsen i Ledelse?

Du får styrket dit personlige lederskab fra strategisk til operationelt niveau. Du lærer at forholde dig perspektiverende til problemstillinger og træffe kompetente beslutninger. Og så får du metoder og værktøjer til at udvikle dig selv, din lederrolle og dine medarbejdere.

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Lede i komplekse og udviklingsorienterede situationer
 • Indgå i forskellige lederpositioner i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde
 • Formidle problemstillinger og løsninger til medarbejdere, resten af organisationen og til øvrige interessenter
 • Udvikle egen ledelsespraksis løbende gennem nysgerrighed og refleksion
 • Træffe begrundede og kompetente beslutninger ud fra et helhedsorienteret og bæredygtigt perspektiv

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Ledelse udgør 60 ECTS point i alt og svarer til et års fuldtidsstudie.
Uddannelsen er en deltids- efteruddannelse, der er tilrettelagt så det bliver nemmere for dig at kombinere uddannelse med familieliv og karriere.

Uddannelsen er bygget op af:

 • 2-3 valgfrie moduler svarende til 15 ECTS point

Som noget særligt, har du på Diplomuddannelsen i Ledelse, mulighed for at tage modulerne i vilkårlig rækkefølge. Du kan vælge at tage de tre obligatoriske moduler først, eller du kan vælge at tage valgfrie moduler samtidig med et eller flere obligatoriske moduler.

Med afgangsprojektet og de valgfrie moduler har du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte temaer, som er særligt relevante for dig.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter du er startet.

Modulerne købes separat (inkl. de obligatoriske og afgangsprojektet), og man køber dermed ikke hele uddannelsen på én gang. Dvs. de moduler, som man ønsker at skrive sig op til på nuværende tidspunkt, lægges i kurven.

Se studieordningen.

Se bekendtgørelsen om diplomuddannelser.

Valgfrie moduler

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Litteratur

Du kan se litteraturen til de udbudte moduler her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg finansiering

Få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Mulighederne er mange og dine muligheder afhænger fx af, hvor du er ansat og dit medlemskab af fagforeninger. Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder og her finde mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer.

DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af spørgsmål samt oplysninger om specifikke kriterier og betingelser.

 • Kompetencefonde
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Omstillingsfonden (VEU)
 • Bruttolønsordning

Se mere her: Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

90.000,00 kr.

Tilmelding