Diplom Dansk 5 ECTS

Ledelse og facilitering

Vil du være god til at facilitere møder, workshops, projekter og lignende? Og vil du kunne understøtte relationelle processer, der skaber værdi, mening og ønsket effekt? Så tilmeld dig kurset Ledelse og facilitering, som også er et diplommodul, og få stærke faciliteringskompetencer og blik for det organisatoriske behov.

Facilitering er et håndværk, der kan mestres, med afsæt i teoretisk forståelse for organisation og læring. Emner, der er gennemgående i undervisningen på Ledelse og facilitering.

Gennem forløbet får du indsigt i metoder og teorier samt hands-on træning i konkrete faciliteringsgreb. Du kommer til at arbejde med cases fra din egen virkelighed, og får løbende feedback fra både undervisere og de øvrige deltagere.

På kurset arbejder vi ud fra aktionslæringens tre læringsrum:

1) Auditoriet, hvor der holdes teoretiske oplæg.

2) Laboratoriet, hvor studerende øver sammen, designer procesforløb og planlægger interventioner i egen kontekst.

3) Eksperimentariet, hvor du lærer, hvordan de forskellige planlagte greb virker i faciliteringsforløbet.

Du kommer til at arbejde med:

 • Proces- og workshopfacilitering
 • Effektiv spørgeteknik og lytning
 • Interventioner og feedback
 • Design af længere procesforløb
 • Mødeledelse
 • Facilitering af videndeling
 • Facilitering af innovative processer
 • Facilitering af undersøgelsesprocesser herunder refleksion over form og indhold, kommunikationsstrategi, planlægning gennem drejebog

Kurset er relevant for dig, der er projektleder, leder, konsulent eller faglig specialist og som vil lære at facilitere processer ud fra analyse af organisationsbehov samt blive klogere på eget ledelsesrum.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

 • Du får metoder til at designe, facilitere og gennemføre processer samt optimere samarbejdet mellem forskellige faggrupper
 • Du får indsigt i spændingsfeltet mellem leder og facilitator
 • Du får autenticitet, gennemslagskraft og ro til at kunne navigere sikkert i hverdagens kompleksitet

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Spørge, lytte og give feedback, der forbedrer dialogen og samarbejdsrelationerne
 • Analysere det organisatoriske behov for relationelle processer med opmærksomhed på de muligheder og begrænsninger, der ligger i henholdsvis en lederrolle og en facilitatorrolle
 • Designe, gennemføre og facilitere relationelle processer i form af møder, teamudvikling, forandringer, workshops, projektaktiviteter og lignende i sammenhæng med virksomhedens behov

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

NB: Bemærk venligst, at der for nuværende alene er fastlagt udbud af kurser inden for specialiseringen sikkerhed i 2024. Det betyder, at hvis du ønsker specialiseringen sikkerhed på din IT-Diplomuddannelse, skal du tilmelde dig Netværkssikkerhed og Anvendt kryptografi senest i 2024.

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Undervisningsdage

Undervisningen efterår 2024 er følgende 4 fredage kl. 9.00-14.00:

 • 25. oktober, 1. november, 8. november og 15. november (ugerne 43, 44, 45, 46) 

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg finansiering

Få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Mulighederne er mange og dine muligheder afhænger fx af, hvor du er ansat og dit medlemskab af fagforeninger. Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder og her finde mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer.

DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af spørgsmål samt oplysninger om specifikke kriterier og betingelser.

 • Kompetencefonde
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Omstillingsfonden (VEU)
 • Bruttolønsordning

Se mere her: Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Varighed

4 fredage, kl. 9.00-14.00

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding