Diplom Dansk 60 ECTS

Diplomuddannelsen Engineering Business Administration (EBA)

Har du en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund? Og vil du selvstændigt kunne varetage operationelle og strategiske ledelsesopgaver? Så søg ind på EBA-uddannelsen (Engineering Business Administration) og få kompetencerne til at kombinere din tekniske viden med ledelse.

Uddannelsen bygger på tre centrale strategiske temaer: Værdiskabelse, Digitalisering og Bæredygtighed. Med udgangspunkt heri, lærer du at omsætte økonomisk, organisatorisk, markeds- og kommunikationsmæssig viden til egen ledelsespraksis.

I undervisningen anvender du den teoretiske viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din arbejdsplads. Og så får du mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din videre udvikling.

Uddannelsen er for dig som er ingeniør eller har en anden teknisk eller naturvidenskabelig baggrund. Du ønsker en lederkarriere eller er leder og ønsker at styrke dine lederkompetencer.

Hvorfor EBA?

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver – overvejende inden for det private arbejdsmarked. Du får den nyeste viden og ledelsesværktøjer til at udvikle egne kompetencer. Og så får du faglige forudsætninger for at forstå markedet, forretningen, teknologier og ledelsesprocesser.

Virksomheden får en leder, der kan:

  • Forstå markedets behov og tilpasse virksomhedens aktiviteter hertil
  • Bruge digitale platforme, værktøjer og medier til at løfte ledelsesopgaver
  • Udvikle produkter og services og holde virksomheden relevant og bæredygtig i forhold til markedet og samfundet
  • Styre økonomiske processer, kulturelle og organisatoriske forandringsprocesser og almindelig drift i virksomheden.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen Engineering Business Administration (EBA) udgør 60 ECTS point i alt og svarer til et års fuldtidsstudie. Uddannelsen er en deltids- efteruddannelse, der er tilrettelagt så det bliver nemmere for dig at kombinere uddannelse med familieliv og karriere.

Uddannelsen er bygget op af:4 obligatoriske moduler svarende til 35 ECTS point

Fra specialist til leder 5 ECTS point

Forretningsudvikling og ledelse – 10 ECTS point

Strategisk markedsføring – 10 ECTS point

Økonomisk styring – 10 ECTS point

  • 1-2 valgfrie moduler svarende til 10 ECTS point
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

Du kan læse mere om de obligatoriske moduler og afgangsprojektet ved at klikke på links ovenfor. De valgfrie moduler, man kan vælge imellem på denne uddannelse, er listet i næste sektion.

Som noget særligt, har du på Diplomuddannelsen EBA mulighed for at tilvælge en mentor-/coachordning, hvor der udarbejdes en personlig udviklingsplan, som følges gennem hele studieforløbet.

Med afgangsprojektet og de valgfrie moduler har du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte temaer, som er særligt relevante for dig.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter du er startet.

Modulerne købes separat (inkl. de obligatoriske og afgangsprojektet), og man køber dermed ikke hele uddannelsen på én gang. Dvs. man lægger de moduler i kurven, som man ønsker at skrive sig op til nu.

Se studieordningen.

Se bekendtgørelsen om diplomuddannelser.

Listen over bøger til obligatoriske- og valgfrie moduler finder du her

Valgfrie moduler

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

  • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
  • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Litteratur

Du kan se litteraturen til de udbudte moduler her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2023 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

  • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
  • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start August 2023
Pris

90.000,00 kr.

Ingen ledige pladser

Tilmelding