Diplom Dansk 15 ECTS

Afgangsprojekt for Diplomuddannelsen i Ledelse

Afgangsprojektet afslutter Diplomuddannelsen i Ledelse. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af 2 undervisningsdage, en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne. 

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til selvstændigt at kunne identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling og med anvendelse af begrundede, udvalgte teorier og undersøgelsesmetoder, formulere og begrunde reflekterede ledelsesmæssige handlingsmuligheder samt formidle disse til organisationen eksternt og internt.

Praktisk information

Afgangsprojektet sættes i gang med to undervisningsaftener, hvor der introduceres til brugen af metode og teori i større skriftlige projekter.

Undervisning: To onsdage, 3. februar og 3. marts 2021, kl. 17.00-20.30. Herefter individuel vejledning. For at få tildelt vejleder skal du indsende en projektaftale til llei@dtu.dk
Indsendelse af projektaftalen træder ikke i stedet for din tilmelding.

Eksamen: Afgangsprojektet skal afleveres senest 26. maj 2021, kl. 23.59 . Afgangsprojektet afleveres elektronisk via DTU Inside. Eksamensdato planlægges i samarbejde med din vejleder og sekretariatet.

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen, der skal gennemføres inden for 6 år, jf. Bek. nr. 1012 af 02/07/2018. Læs mere om 6 års reglen.

(Der tages forbehold for ændringer)

Læringsmål

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Kunne udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som grundlag for analyse af den valgte problemstilling
  • Kunne formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation.
Kompetence

Det er målet, at den studerende kan:

  • På reflekteret baggrund udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger
  • Udvikle egen ledelsespraksis og ny viden i samspil med organisationens udvikling.  

Tilmelding

Varighed

2 lektioner + aflevering 21. december

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start september 2021
Pris

14.500,00 DKK

0 pladser tilbage

Tilmelding