Diplom Dansk 60 ECTS

Diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management

Tag diplomuddannelsen i Operations and Supply Chain Management og bliv i stand til at håndtere de stadigt stigende krav til udvikling, optimering og drift af processer, flow og systemer.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at lede og koordinere udvikling og drift af produktions- og logistiksystemer, baseret på den nyeste viden inden for operations og supply chain management.

På uddannelsen får du mulighed for at anvende dine praktiske erfaringer fra din egen hverdag og arbejdsplads i tæt samspil med den teoretiske viden fra uddannelsen. De teorier, metoder og værktøjer, der arbejdes med i undervisningen, bliver koblet sammen med dine egne erfaringer fra din praksis. Og så får du mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din videre udvikling.

Uddannelsen er for dig, der arbejder med ledelse, udvikling, optimering og drift af processer og flows inden for blandt andet indkøb, produktion, logistik, distribution eller service.

Hvorfor Diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management?

Du får værktøjer til at analysere og håndtere komplekse problemstillinger relateret til udvikling, optimering og drift af operations og supply chain – både på strategisk og operationelt plan. Endvidere bliver du kvalificeret til at praktisere professionel og værdiskabende ledelse.

Du får med denne uddannelse en praksisnær og teoretisk funderet indsigt i de teknologiske, organisatoriske, markedsmæssige og økonomiske perspektiver som påvirker operations og supply chain samt indsigt i de komplekse relationer mellem disse perspektiver.

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Lede, udvikle, optimere og drive virksomhedens processer, flows og systemer
 • Styre, sikre og optimere kvaliteten af produkter og processer
 • Analysere udviklings- og optimeringspotentialer
 • Lede projekter inden for operations og supply chain management
 • Analysere komplekse og tværfaglige problemer i forbindelse med udvikling og drift af processer, flows og systemer
 • Udvikle innovative løsninger til udfordringer inden for operations og supply chain
 • Identificere hvilke af et produkts livscyklusfaser, der udgør store miljø- og klimapåvirkninger
 • Lave business case beregninger for investeringer i forsyningskæden

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management udgør 60 ECTS point i alt og svarer til et års fuldtidsstudie. Uddannelsen er en deltids- efteruddannelse, der er tilrettelagt så det bliver nemmere for dig at kombinere uddannelse med familieliv og karriere.

Uddannelsen er bygget op af:

Med afgangsprojektet og de valgfrie moduler har du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte temaer, som er særligt relevante for dig.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter du er startet.

Modulerne købes separat (inkl. de obligatoriske og afgangsprojektet), og man køber dermed ikke hele uddannelsen på én gang. Dvs. man lægger de moduler i kurven, som man ønsker at skrive sig op til nu.

Se studieordningen.

Se bekendtgørelsen om diplomuddannelser.

Valgfrie moduler

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Litteratur

Du kan se litteraturen til de udbudte moduler her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg finansiering

Få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Mulighederne er mange og dine muligheder afhænger fx af, hvor du er ansat og dit medlemskab af fagforeninger. Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder og her finde mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer.

DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af spørgsmål samt oplysninger om specifikke kriterier og betingelser.

 • Kompetencefonde
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Omstillingsfonden (VEU)
 • Bruttolønsordning

Se mere her: Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

90.000,00 kr.

Tilmelding