Diplom Dansk 60 ECTS

IT-Diplomuddannelsen

Vil du kunne omsætte teoretisk viden inden for IT til praktisk systemudvikling? Så søg ind på IT-diplomuddannelsen og få styrket dine kompetencer inden for komplekse IT-områder.

På uddannelsen får du indsigt i de nyeste teorier og metoder inden for informationsteknologiens discipliner. Du får en forståelse for de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem gennem analyse, refleksion og implementering. Og så får du kompetencer til at programmere og udvikle IT-systemer til kommunikation og sikker opbevaring af data.

I undervisningen anvender du teoretisk viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din arbejdsplads. Du får ligeledes mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, som kan bidrage til din videre udvikling.

Uddannelsen er relevant for dig, som har en IT-teknisk baggrund og ønsker at få styrket dine kompetencer inden for systemudvikling, programmering og sikkerhed.

Specialiseringer
Uddannelsen giver mulighed for, at man kan specialisere sig inden for to forskellige retninger:

programudvikling eller sikkerhed (læs mere nedenfor under “uddannelsens opbygning”).

Du får udviklet dine analytiske evner inden for systemudvikling. Du bliver kvalificeret til at deltage professionelt i design- og udviklingsprocesser. Og du får kompetencer til at implementere og evaluere avancerede informationssystemer.

Du kommer til at arbejde med:

 • Introduktion til projektmetode og afgangsprojekt
 • Indledende beskrivelse af problemstilling, projektets faser
 • Formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller

Hvorfor IT-Diplomuddannelsen?

Udbytte for dig:

 • Du får viden og forståelse af korrekt fagterminologi
 • Du kan redegøre for formål og anvendelse af modeller og begreber gennemgået i de valgte dele af uddannelsen
 • Du kan reflektere over uddannelsens teorier og modeller i relation til praksis
 • Da kan vurdere tidskritiske og sikkerhedsmæssige problemer i projektets system
 • Du kan vurdere systemets kommunikationsbehov og analysere det nødvendige valg af teknisk løsning
 • Du får kendskab til de væsentligste videnskabsteoretiske metoder
 • Du kan selvstændigt diskutere og perspektivere systemet beskrevet i rapporten og inddrage konklusioner i forhold til hele uddannelsens fagområder
 • Du kan gennem de nødvendige diagrammer kunne dokumentere et systems opbygning
 • Du kan vælge teorier og modeller, der understøtter moderne systemudvikling
 • Du kan skabe et værdiskabende system
 • Du kan diskutere og vurdere alternative systemopbygninger
 • Du kan teste et system og udfærdige en testrapport
 • Du kan udarbejde en professionel rapport ud fra den valgte problemstilling

Virksomheden får en medarbejder, der kan:

 • analysere, designe og implementere større systemer
 • implementere et system efter eget valg
 • dokumentere et systems opbygning gennem en professionel rapport
 • indgå i en større systemudvikling i en given virksomhed

Uddannelsens opbygning

IT Diplomuddannelsen udgør 60 ECTS point i alt og svarer til et års fuldtidsstudie.
Uddannelsen er en deltids- efteruddannelse, der er tilrettelagt så det bliver nemmere for dig at kombinere uddannelse med familieliv og karriere.

Uddannelsen er bygget op af:

 • 3-5 valgfrie moduler svarende til 25 ECTS point
 • 1 afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

Med afgangsprojektet og de valgfrie moduler har du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte temaer, som er særligt relevante for dig.

I tilfælde af, at udenlandske studerende deltager i undervisningen, vil undervisningen foregå på engelsk.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter du er startet.

Specialiseringsmulighed
På IT Diplomuddannelsen er der også mulighed for at vælge en specialisering, svarende til 20 ECTS point. Specialiseringen består af en fast sammensætning af moduler. Du kan vælge mellem 2 specialiseringer:

Programudvikling
Følgende moduler skal indgå i uddannelsen:


Sikkerhed NB!
Følgende moduler skal indgå i uddannelsen:

NB: Bemærk venligst, at der for nuværende alene er fastlagt udbud af ovennævnte kurser inden for specialiseringen sikkerhed i 2024. Det betyder, at hvis du ønsker specialiseringen sikkerhed på din IT-Diplomuddannelse, skal du tilmelde dig disse senest i 2024.

Modulerne købes separat (inkl. de obligatoriske og afgangsprojektet), og man køber dermed ikke hele uddannelsen på én gang. Dvs. man lægger de moduler i kurven, som man ønsker at skrive sig op til nu.

Se studieordningen.

Se bekendtgørelsen om diplomuddannelser.

Listen over bøger til obligatoriske- og valgfrie moduler finder du her

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Litteratur

Du kan se litteraturen til de udbudte moduler her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg finansiering

Få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Mulighederne er mange og dine muligheder afhænger fx af, hvor du er ansat og dit medlemskab af fagforeninger. Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder og her finde mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer.

DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af spørgsmål samt oplysninger om specifikke kriterier og betingelser.

 • Kompetencefonde
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Omstillingsfonden (VEU)
 • Bruttolønsordning

Se mere her: Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

90.000,00 kr.

Tilmelding