Diplom Dansk 60 ECTS

IT-Diplomuddannelsen

Vil du kunne omsætte teoretisk viden inden for IT til praktisk systemudvikling? Så søg ind på IT-Diplomuddannelsen og få styrket dine kompetencer inden for komplekse it områder. 

På uddannelsen får du indsigt i de nyeste teorier og metoder inden for informationsteknologiens discipliner. Du får en forståelse for de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem gennem analyse, refleksion og implementering. Og så får du kompetencer til at programmere og udvikle it systemer til kommunikation og sikker opbevaring af data.

I undervisningen anvender du teoretisk viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din arbejdsplads. Du får ligeledes mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, som kan bidrage til din videre udvikling.

Uddannelsen er relevant for dig, som har en IT-teknisk baggrund og ønsker at få styrket dine kompetencer inden for systemudvikling, programmering og sikkerhed.

Specialiseringer

Uddannelsen giver mulighed for, at man kan specialisere sig inde for to forskellige retninger: programudvikling eller sikkerhed (læs mere nedenfor under “uddannelsens opbygning”).

Hvorfor IT-Diplomuddannelsen?

Du får udviklet dine analytiske evner inden for systemudvikling. Du bliver kvalificeret til at deltage professionelt i design- og udviklingsprocesser. Og du får kompetencer til at implementere og evaluere avancerede informationssystemer.

Virksomheden får en medarbejder, der har:

  • De nyeste færdigheder inden for programmering, webteknologi, udviklingsmetoder og processer, applikationsudvikling, kommunikation og sikkerhed
  • Kompetence til at analysere, reflektere over, implementere og evaluere informationssystemer
  • Færdigheder til at deltage professionelt i designprocesser og udviklingsprocesser
  • Mulighed for vidensdeling og networking med medstuderende og undervisere

Uddannelsens opbygning

IT Diplomuddannelsen udgør 60 ECTS point i alt og svarer til et års fuldtidsstudie.
Uddannelsen er en deltids- efteruddannelse, der er tilrettelagt så det bliver nemmere for dig at kombinere uddannelse med familieliv og karriere.

Uddannelsen er bygget op af:

  • 3-5 valgfrie moduler svarende til 25 ECTS point
  • 1 afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

Med afgangsprojektet og de valgfrie moduler har du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte temaer, som er særligt relevante for dig.

I tilfælde af, at udenlandske studerende deltager i undervisningen, vil undervisningen foregå på engelsk.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter du er startet.

Specialiseringsmulighed
På IT Diplomuddannelsen er der også mulighed for at vælge en specialisering, svarende til 20 ECTS point. Specialiseringen består af en fast sammensætning af moduler. Du kan vælge mellem 2 specialiseringer:

Programudvikling
Følgende moduler skal indgå i uddannelsen:


Sikkerhed
Følgende moduler skal indgå i uddannelsen:

Modulerne købes separat (inkl. de obligatoriske og afgangsprojektet), og man køber dermed ikke hele uddannelsen på én gang. Dvs. man lægger de moduler i kurven, som man ønsker at skrive sig op til nu.

Se studieordningen.

Se bekendtgørelsen om diplomuddannelser.

Listen over bøger til obligatoriske- og valgfrie moduler finder du her

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

  • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
  • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Litteratur

Du kan se litteraturen til de udbudte moduler her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2022 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

  • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
  • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start februar 2023
Pris

90.000,00 DKK

Ingen ledige pladser

Tilmelding