Diplom Dansk 10 ECTS

Netværkssikkerhed

Vil du opkvalificere dine færdigheder inden for netværkskommunikation? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få kompetencer til at sikre virksomhedens netværk mod angreb.

Du bliver præsenteret for nyeste teori og metodiske tilgange til sikring af email, webservere, sikkert fjernlogin og firewall teknologi. Kurset tager udgangspunkt i opsætning af kommunikationsnetværk med fokus på firewalls og sikring af netværk mod indbrud og virusangreb.

Du lærer om opsætning af sikre webservere og sikker mail ved bruge af sikre løsninger som kryptering med symmetriske nøgler, authentication, hash-funktioner, public key kryptografi og digitale signaturer. Der introduceres derudover til standardapplikationer til brug for sikre systemer.

Du kommer til at arbejde med:

 • Sikker opsætning af intranet og webservere
 • Kryptografiske løsninger
 • Indbrud på servere, Denial of Service og virusangreb
 • Digitale signaturer og nøgleudveksling
 • Udarbejdelse af projektrapport

Undervisningen streames live fra undervisningslokalet, men optages ikke. Det betyder, at du har mulighed for at følge med i undervisningen online uden at være til stede på campus. 

Kurset er relevant for dig, der vil have kompetencer til at opbygge sikre netværk, som beskytter din virksomheds data mod angreb.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

 • Du får viden om og forståelse af kryptografiske algoritmer
 • Du får viden om og forståelse af digitale signaturer og nøgleudveksling
 • Du opnår viden om sikker opsætning af intranet og webservere
 • Du opnår kendskab til relevante videnskabsteoretiske metoder
 • Du kan opsætte og beskrive et sikkert netværk og en sikker webløsning
 • Du kan beskrive public key og private key kryptografiske løsninger
 • Du kan beskrive authentication-principper samt brugen af hash-funktioner
 • Du kan beskrive en firewalls virkemåde med korrekt fagterminologi
 • Du kan implementere et sikkert website efter eget valg
 • Du kan sikkerhedsteste intranet og webløsninger

Virksomheden får en medarbejder, der kan:

 • analysere mulige sikkerhedsproblemer på intranet og web
 • sikre netværk mod indbrud, Denial of Service og virusangreb
 • foretage nødvendige valg i forhold til implementering af sikre netværk og webløsninger
 • dokumentere et netværks sikkerhed og reflektere og implikationerne heraf

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2023 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

 • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
 • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Varighed

14 undervisningsdage, fra 13.00 til 17.00

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start januar 2024
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding