Diplom Dansk 5 ECTS

Sikker implementering af systemer

Er det dit ansvar, når virksomheden skal sikre data under transport og ved opbevaring? Så er det vigtigt at vælger en sikker og tilstrækkelig hurtig kryptografisk algoritme.

For at kunne træffe et fornuftigt valg er det nødvendigt at kende de mest brugte algoritmer – og det er vigtigt at sikre en sikker opbygning af netværk og databaser, ligesom det er nødvendigt at arbejde med strategisk planlægning for cyber sikkerhed.

På dette kursus, som også er et diplommodul, lærer du om de væsentlige teknologivalg og designprincipper, som muliggør sikring af systemer. Du introduceres til sikker opbygning af netværk og databaser samt strategier for beskyttelse af data.

På kurset arbejdes der med implementering af back-up systemer og brug af honeypots. Der benyttes Cyber security Framework fra NIST til at identificere sikkerhedsrisici og til at skabe sikkerhedsstrategier samt strategier til at opdage cyber sikkerhed-hændelser i systemet.

Derudover vil du blive introduceret til symmetriske og asymmetriske algoritmer, ECC (Elliptic Curve Cryptography) og de mest brugte sikkerhedsprotokoller (Diffie-Hellman nøgledistribution, Kereberos, X.509, PgP og SSL/TLS).

Du får viden om sikker netværksopbygning og dataopbevaring, ligesom du vil få kendskab til de mest brugte sikkerhedsalgoritmer. Du vil ligeledes opnå færdigheder inden for HASH-algoritmer og brug af digital signatur.

Du kommer til at arbejde med:

 • Sikkert systemdesign
 • Cyber Security Framework (NIST)
 • Cyber risiko og modsvar
 • Sikkerhedsdokumentation

Undervisningen streames live fra undervisningslokalet, men optages ikke. Det betyder, at du har mulighed for at følge med i undervisningen online uden at være til stede på campus.

Kurset er relevant for dig, der vil have kompetencer til at opbygge sikre netværk og databaser, som beskytter din virksomheds data mod cyber sikkerheds-hændelser.

Undervisningen samlæses med ingeniørstuderende.

NB! Deltagelse på dette IT-diplomkursus kræver ikke nødvendigvis, at din adgangsgivende uddannelse er inden for IT. Det er dog en fordel, at du så har en del praktisk erfaring med IT.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

 • Du får kompetencer til at designe sikre systemer
 • Du lærer at identificere sikkerhedsrisici i et system
 • Du får kompetencer til at dokumentere sikkerheden i et system
 • Du lærer at kende, forstå, forklare og anvende Cyber Security framework (NIST)
 • Du lærer at Kende, forstå og forklare de mest benyttede kryptografiske algoritmer
 • Du bliver klædt på til at argumentere for valg af beskyttelsesstrategier
 • Du lærer at reflektere over hvordan et modsvar (respond) vil være mod en given sikkerhedshændelse

Din virksomhed får en medarbejder, der kan:

 • rådgive om en strategi inden for cyber sikkerhed
 • rådgive om strategi for cyber sikkerhed
 • beskrive metoder til og tilsikre en sikker opbygning af netværk og databaser, som beskytter virksomhedens data mod cyberangreb
 • sikre data under transport og ved opbevaring ved at vælge en sikker og tilstrækkelig hurtig kryptografisk algoritme
 • reflektere over anvendte kryptografiske algoritmer i et system

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

NB: Bemærk venligst, at der for nuværende alene er fastlagt udbud af kurser inden for specialiseringen sikkerhed i 2024. Det betyder, at hvis du ønsker specialiseringen sikkerhed på din IT-Diplomuddannelse, skal du tilmelde dig Netværkssikkerhed og Anvendt kryptografi senest i 2024.

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Undervisningsdage

Undervisningen forår 2025 vil blive annonceret snarest muligt

 • TBA

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg finansiering

Få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Mulighederne er mange og dine muligheder afhænger fx af, hvor du er ansat og dit medlemskab af fagforeninger. Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder og her finde mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer.

DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af spørgsmål samt oplysninger om specifikke kriterier og betingelser.

 • Kompetencefonde
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Omstillingsfonden (VEU)
 • Bruttolønsordning

Se mere her: Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Varighed

6 torsdage, kl. 17.00-20.30

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding