Diplom Dansk 60 ECTS

Fleksibel Diplomuddannelse

Opbyg dit eget studieforløb og få præcis den faglige profil du ønsker.

Med en fleksibel diplomuddannelsen får du mulighed for at gå på tværs af de fastlagte uddannelser på bachelorniveau og sammensætte en uddannelse, der passer til dine interesser og kompetencebehov.

Du kan frit vælge at sammensætte kurser, der udbydes på bachelor-, diplomingeniør- og diplomuddannelserne. Du kan eksempelvis kombinere kurser fra diplomuddannelsen i ledelse med it kurser eller kurser fra operations og supply chain management.

Den fleksible diplomuddannelse er for dig, der ønsker en deltidsdiplomuddannelse, som du selv kan tilrettelægge.       

Hvorfor tage en Fleksibel Diplomuddannelse?

Med en fleksibel diplomuddannelse sammensætter du selv dit studieforløb, så uddannelsen matcher den faglige profil du ønsker at opbygge. Det faglige udbytte afhænger af, hvilke kurser du vælger at inkludere i din uddannelse.

Uddannelsens opbygning

En fleksibel diplomuddannelsen udgør 60 ECTS point svarende til et års fuldtidsstudie.

Uddannelsen bygges op af en række kurser samt et afgangsprojekt, der udgør 15 ECTS point. Blandt de kurser du vælger, skal mindst 30 ECTS point være inden for samme fagområde.

Til de resterende ECTS point kan du frit vælge blandt kurser fra DTU’s bachelor-, diplomingeniør- og diplomuddannelser.

Kurser fra bachelor- og diplomingeniøruddannelser ligger oftest i dagtimerne og tages sammen med DTU’s ingeniørstuderende. Har du svært ved at passe dagsundervisning ind i din hverdag, kan du vælge at tage kurser fra deltids-diplomuddannelserne, hvor undervisningen primært foregår om aftenen.    

Uddannelsesplan

Før du starter på uddannelsen skal du udarbejde en personlig uddannelsesplan sammen med din studievejleder. Du får tildelt en studievejleder, når du søger om optagelse på en fleksibel diplomuddannelse.

Uddannelsesplanen skal bestå af følgende elementer:

 • Adgangsgrundlag
 • Faglig profil for uddannelsen, herunder hovedemne og kompetenceniveau
 • Sammensætning af kurser og ECTS point
 • Eventuelle kurser, der allerede er gennemført
 • Hvilken uddannelsesinstitution kurserne skal gennemføres på samt, hvilken uddannelsesinstitution tidligere kurser er gennemført på
 • Hvilke kurser, der er bedømt efter 7-trins skalaen, og hvilke der er bedømt efter ekstern censur
 • Rækkefølgen for kurser på din uddannelse, samt en tidsplan for gennemførelse

Du kan udfylde studieplanen her.

Se Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne.

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • Have gennemført en adgangsgivende uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en videregående voksenuddannelsen (VVU)
 • Have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Opfylder du særlige krav, har du mulighed for at blive optaget på en Diplomuddannelse uden at have optjent to års relevant erhvervserfaring efter du har gennemført en adgangsgivende uddannelse.

Kravene er:

 • Du skal have en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
 • Du skal have minimum fire års relevant erhvervserfaring bag dig
 • Du skal være i relevant beskæftigelse, når du optages på uddannelsen

Ansøgning

Når du søger om optagelse på den fleksible diplomuddannelse, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Som en del af ansøgningen skal du lave et udkast til din individuelle uddannelsesplan. Det skal tydeligt fremgå, hvilket fagligt felt du ønsker at uddanne dig indenfor.

Du skal vedlægge følgende elementer:

 • Dit CV
 • Kopi eller skan af originalt uddannelsesdiplom
 • Dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring
 • Eventuelle kurser der ønskes meritoverført inkl. indhold, niveau og karakter

Når du har alt materialet klar, sender du det i en mail til learnforlife@dtu.dk Hvis du opfylder de formelle adgangskrav, sørger vi for at tildele dig en studievejleder, der matcher dit faglige interesseområde. Studievejlederen hjælper dig herefter med at færdiggøre din uddannelsesplan.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

Det betyder, at du kan søge om at få vurderet dine samlede kvalifikationer dvs. viden, færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet uden for det ordinære uddannelsessystem.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses/diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere om du med succes kan gennemføre uddannelsen eller dele heraf.

Læs mere om realkompetencevurdering

Har du spørgsmål angående realkompetencevurdering, kontakt:

Lotte Leifing
Institutkoordinator

llei@dtu.dk 35 88 51 02

Priser og ansøgningsfrister

Priser

Prisen for en fleksibel diplomuddannelse varierer afhængigt af, hvilke kurser du vælger at følge.

Priserne nedenfor er vejledende, og er beregnet ved deltagelse i ordinære kurser.

Udarbejdelse af uddannelsesplan:        8.000 kr.

Kurser på i alt 45 ECTS point:                67.500 kr.

Afsluttende projekt på 15 ECTS point:   31.800 kr.

I alt:                                                     107.300 kr

Ansøgningsfrist

Vinterstart:      1. november

Sommerstart:   1. maj

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

DTU Ballerup Campus

Tilmelding