Diplom Dansk 60 ECTS

Diplomuddannelsen i Projektledelse

Kvinde med PC og notesblok

Vil du selvstændigt lede projekter og projektdeltagere på strategisk, taktisk og operationelt niveau? Vil du opkvalificere dine kompetencer inden for planlægning og styring af projekter? Så tag en diplomuddannelse i projektledelse og bliv klædt på til effektivt at lede projekter og projektteam i din organisation.

Diplomuddannelsen i projektledelse giver dig kompetencer til at planlægge, styre og gennemføre projekter effektivt i virksomheder. Du bliver i stand til at lede team og teamrelationer, og du lærer at håndtere virksomhedens indflydelse på projektet og på din projektlederrolle.  

I undervisningen får du mulighed for at anvende den teoretiske viden på aktuelle, praktiske problemstillinger fra din arbejdsplads. Og så får du mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din videre udvikling.

Uddannelsen er for dig, der arbejder med projektbaserede aktiviteter inden for blandt andet industri, byggeri og it-virksomheder. Og for dig som ønsker at opkvalificere dine projektlederkompetencer og styrke din professionelle rolle som projektleder.

Mød en studerende

Lyt til Stine Jørgensens erfaringer med diplomuddannelsen i projektledelse og hør, hvad hun har fået ud af at deltage på uddannelsen.

 

Samarbejdspartnere

DTU Engineering Technology samarbejder også med Djøfs Kurser og Uddannelser om at udbyde diplomkurser og efteruddannelser.

Hvorfor Diplomuddannelsen i Projektledelse?

På uddannelsen får du nogle værktøjer til at håndtere bl.a. deadlines og økonomi. Du lærer at planlægge projekter og følge op på fremdriften, og du får kompetencer til at lede teammedlemmer og interessenter gennem svære situationer, samtaler og konflikter.   

Virksomheden får en leder, der kan:

 • Planlægge et projekts ressourceforbrug, økonomi og tidsforløb
 • Indgå i dialog med opdragsgiver om gevinstrealiseringen
 • Forhandle om rammerne for projekter
 • Styrke et projektteams samarbejdsevne
 • Løse konfliktsituationer med teammedlemmer og interessenter
 • Agere projektleder i egen organisation men også i eksterne/samarbejdende organisationer.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Projektledelse udgør 60 ECTS point i alt og svarer til et års fuldtidsstudie.
Uddannelsen er en deltids- efteruddannelse, der er tilrettelagt så det bliver nemmere for dig at kombinere uddannelse med familieliv og karriere.

Uddannelsen er bygget op af:

 • 2-3 Valgfrie moduler svarende til 15 ECTS point

Med afgangsprojektet og de valgfrie moduler har du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte temaer, som er særligt relevante for dig.

Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter du er startet.

Modulerne købes separat (inkl. de obligatoriske og afgangsprojektet), og man køber dermed ikke hele uddannelsen på én gang. Dvs. man lægger de moduler i kurven, som man ønsker at skrive sig op til nu.

Se studieordningen.

Se bekendtgørelsen om diplomuddannelser.

Valgfrie moduler

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Litteratur

Du kan se litteraturen til de udbudte moduler her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg finansiering

Få overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud og støtte, når du tager diplomkurser og -efteruddannelser på DTU.

Mulighederne er mange og dine muligheder afhænger fx af, hvor du er ansat og dit medlemskab af fagforeninger. Reglerne og midlerne varierer en del. Derfor kan du i denne oversigt finde links til de enkelte finansieringsmuligheder og her finde mere information samt kontaktoplysninger på de enkelte organisationer.

DTU Learn for Life henviser til at kontakte de enkelte organisationer for korrekt besvarelse af spørgsmål samt oplysninger om specifikke kriterier og betingelser.

 • Kompetencefonde
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Omstillingsfonden (VEU)
 • Bruttolønsordning

Se mere her: Finansiering af diplomkurser og -efteruddannelser på DTU

Mød de studerende

Mød tidligere studerende, som har taget en diplomuddannelse. Læs om deres motivation og forventninger samt oplevelser og udbytte af diplomkurserne og hele deres diplomuddannelse. Hvordan får man det til at passe ind i familieliv og fritid, når man tager en efteruddannelse? Og hvordan udvikler det dig og hvordan påvirker det din karriere?

Mød dem her.

Tilmelding

Køb

Købes på modulbasis som sammensættes til en hel uddannelse

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

90.000,00 kr.

Tilmelding