Diplom Dansk 10 ECTS

Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer? Så er dette kursus, som også er et diplommodul, interessant for dig.

På kurset vil du blive introduceret til nyeste viden inden for objektorienteret analyse og design. Du vil ligeledes få kendskab til de nyeste udviklingsprocesser samt de mest anvendte udviklingsprocesser i industrien samt en indføring i de nyeste udviklingsprocesser.

Du kommer til at arbejde med analyse af problemer samt design af objektorienterede systemer og implementering af disse. Derudover arbejdes der med test og kvalitetssikring af systemer.

Du lærer at reflektere over væsentlige design- og procesbeslutninger i eksamensprojektet, herunder overvejelse af arkitektur herunder anvendelse af designmønstre, opdeling af logik og brugergrænseflade.

Du kommer til at arbejde med:

 • Analyse og design af software
 • Udviklingsmetoder og processer
 • Designmønstre
 • Arkitektur
 • Test og kvalitetskontrol

Undervisningen streames live fra undervisningslokalet, men optages ikke. Det betyder, at du har mulighed for at følge med i undervisningen online uden at være til stede på campus.

Kurset er relevant for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer.

Udbytte for dig og din arbejdsplads

Udbytte for dig:

 • Du lærer at kende, forstå, forklare og beskrive analyse- og designdiagramtyper
 • Du lærer at reflektere over arkitektur og anvendelse af designmønstre
 • Du lærer at reflektere over opdeling af logik og brugergrænseflade
 • Du lærer at reflektere over eksamensprojektets designforløb i forhold til anvendte processer
 • Du får kendskab til relevante videnskabsteoretiske metoder
 • Du lærer at anvende fagtermer korrekt
 • Du lærer at beskrive og anvende de nyeste udviklingsmetoder og –processer
 • Du lærer at beskrive metoder og værktøj til test og kvalitetssikring af programmel (software)
 • Du lærer at beskrive planlægning af modul- og accepttest for eksamensprojektet
 • Du lærer at anvende designmønstre
 • Du lærer at analysere brugernes behov, designe og dokumentere solide systemer baseret på objektorienteret tankegang
 • Du lærer at analysere det nødvendige valg af teknisk løsning og argumentere for valget

Virksomheden får en medarbejder, der kan:

 • designe et objektorienteret system ved hjælp af de nyeste diagrammer og processer
 • argumentere for valg og relevans af de anvendte diagrammer
 • omsætte viden og færdigheder inden for udviklingsmetoder og –processer til projektudvikling i en organisation
 • reflektere over væsentlige design- og procesbeslutninger i eksamensprojektet
 • identificere problemstillinger i relation til udvikling af programmel
 • planlægge modul- og accepttest samt anvende metoder og værktøj til test og kvalitetssikring af programmel

Udbyg med en hel uddannelse

Modulet kan udbygges med en hel uddannelse. DTU tilbyder en række deltidsdiplomuddannelser:

Du kan også vælge at kombinere modulet med flere moduler fra samme eller andre fagområder og sammensætte din egen fleksible diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du:

 • have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.
 • have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle krav om optagelse på den diplomuddannelse eller det/de diplommoduler du er interesseret i, kan du få lavet en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Vi vurderer dine kvalifikationer op mod den givne diplomuddannelses eller diplommoduls mål og krav.

Med en realkompetencevurdering kan vi vurdere, om du med succes kan gennemføre diplomuddannelsen eller dele heraf.

Ansøg om realkompetencevurdering

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om en realkompetencevurdering, kan du kontakte studielederen på den pågældende uddannelse.

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en realkompetencevurdering, kan du kontakte Lotte Leifing, Institutkoordinator, llei@dtu.dk, tlf. 3588 5102. 

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Pris for jobcentre

Ønsker du, at dit jobcenter eller din kommune betaler for din deltagelse, så er prisen lidt højere end angivet, da DTU ikke modtager statsligt tilskud i disse tilfælde. Når du har vendt det med jobcentret, bedes du kontakte os på learnforlife@dtu.dk eller tlf. 45 25 45 25 for at håndtere tilmelding og betaling.

Søg økonomisk støtte

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten har du mulighed for at søge om at få betalt din efteruddannelse. Du kan modtage op til 50.000 kr. i støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på +45 4525 4525.

Omstillingsfonden

Er du i arbejde og faglært eller ufaglært og ønsker du en videregående uddannelse på diplomniveau, så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2023 og giver dig mulighed for at søge om et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling.

Bemærk følgende:

 • Det er ikke muligt at søge efter midler efter kursusstart
 • Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter til bøger, transport, forplejning og lignende.

Læs mere her eller kontakt DTU Learn for Life på + 45 4525 4525.

Tilmelding

Varighed

14 mandage, kl. 17.00-20.30

Sted

2750 Ballerup, Lautrupvang 15

Start 28. august 2023
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding