Adgangskrav for diplomundervisning

For at blive optaget på diplomkurser og -uddannelser skal du:

  • Have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Have gennemført mindst to års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Fra 1. august 2019 har du mulighed for at læse direkte videre på en diplomuddannelse uden at skulle vente to år, hvis du har en akademiuddannelse og opfylder særlige krav.

Når du ansøger om optagelse på en diplomuddannelse, skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Sådan er reglerne, men nu har Uddannelses- og Forskningsministeriet forsøgsvis gjort det muligt at se bort fra kravet om de to år, hvis du opfylder særlige krav.

Kravene er:

  • Du skal have en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse.
  • Du skal have mindst fire års relevant erhvervserfaring bag dig.
  • Du skal være i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Opfylder du de krav, behøver du ikke at optjene to års relevant erhvervserfaring efter din akademiuddannelse for at kunne begynde på en diplomuddannelse.

Hvis du har en anden adgangsgivende uddannelse, så gælder det oprindelige krav til erhvervserfaring stadig.

Forsøgsordningen løber i tre år og ender 31. juli 2022

Realkompetencevurdering

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav til uddannelsen eller et modul, men har du stor erfaring og kompetencer, som kan sidestilles hermed, tilbyder vi realkompetencevurdering. Det betyder, at du kan søge om en vurdering af dine kompetencer, så det kan afgøres, om du med succes kan gennemføre uddannelsen eller dele heraf, eller om du måske har behov for at supplere din viden. Vi kan også hjælpe med anbefalinger til supplementerende uddannelser.

Du kan også søge realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for enkelte moduler eller en hel uddannelse. 

Læs mere om realkompetencevurdering her.