Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Styrkeberegning af skibe

Overordnede kursusmål

At give de studerende den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne forstå og anvende de nyeste rationelle beregningsmetoder inden for styrkelæren og sikkerhedsteori til dimensionering af skibe.
At indøve metoder til kvalitetssikring af et projekt.

See course description in English

Læringsmål

 • Forstå de grundlæggende dimensioneringskriterier for skibe
 • Forstå grundlaget for dybvands bølgemodellering
 • Anvende statistiske metoder til beskrivelse af havbølger
 • Bestemme bølgeinducerede belastninger på skibet i en stokastisk sø
 • Bestemme ekstreme bølgebelastninger på skibet
 • Bestemme udmattelseslevetider for skrogbjælken
 • Bestemme spændingerne i skrogets pga. statiske og dynamisk belastninger
 • Vurdere sikkerhed mod skrogsvigt under de specificerede belastninger.
 • Vurdere effekten af skrogets vibrationer på udmattelsesstyrken
 • Vurdere sikkerhedsfaktorer til dimensioneringsregler
 • Vurdere skibes sikkerhed som følge af skader ved kollision og grundstødning
 • Skrive en teknisk rapport over en undersøgelse omfattende ovenstående punkter

Kursusindhold

Hovedvægten i kurset er lagt på bestemmelse af global strukturel analyse af en skib, der sejler i bølger. Sikkerhed mod globalt skrogsvigt under normale operationsprofiler vil blive analyseret. Ulykkeslaster (kollision og Grundstødning) beskrives også ligesom rationel regeludvikling baseret på direkte beregninger behandles

Bøjningsmoment, sagging, hogging
Havbølger: Lineære og ikke-lineære bølgeprofiler, bølgernes energispektrum, stationære processer, scatter diagrammer.
Spændinger i skroget: Midtskibssektion, effektiv tykkelse, bøjningsmodstand, normal spænding, flydespænding.
Statistiske korttids og langtidsanalyser, ekstremværdier og udmattelseslevetider.
Skrogets vibrationer: Skrogfleksibilitet, egenfrekvenser, springing, whipping.
Pålidelighedsanalyse: Partialkoefficienter, første ordens metoder, sandsynlighed for sammenbrud.

Anbefalede forudsætninger

41501/41502/41312/41202/41201/41271, Matematik inklusive lineær algebra og differentialligninger; Statistik og sandsynlighedsteori; Statik, mekaniske vibrationer og styrke af materialer; Fluidmekanik; Programmering ved f.eks. MATLAB; Grundlæggende viden om maritime strukturer.

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde

Bemærkninger

De studerende har mulighed for at arbejde videre med et skibsprojekt påbegyndt i kursus 41271 Skibsprojektering.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41216
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding