Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner

Overordnede kursusmål

Kurset giver en grundlæggende introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner, herunder terminologien. Fokus er alene på forhold i stille vand, dvs. ingen bølger. Fagteknisk har kurset to hovedtemaer: (1) Hydrostatik og (2) Modstand og fremdrivning. Således vil kurset sætte deltageren i stand til at behandle problemstillinger omkring hydrostatiske forhold, hvor både intaktstabilitet og stabilitet i skadet tilstand introduceres. Desuden vil deltageren få en viden om, hvilke forhold der spiller ind, når den hydrodynamiske modstand på et skib skal bestemmes, som videre leder til fastlæggelse af den nødvendige fremdrivningseffekt.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive flydende konstruktioners funktion og opbygning,
 • redegøre for flydende konstruktioners stabilitetsforhold, inklusiv indflydelsen af flytning af vægte, frie overflader, m.v.,
 • foretage stabilitetsberegninger for flydende konstruktioner i intakt og skadet kondition,
 • gennemføre en krængningsprøve med et skib og udføre de tilhørende beregninger,
 • forklare hvorledes kræfterne optages i en simplificeret skrogbjælke i stille vand,
 • redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for modeller og beregninger i forbindelse med modstand og fremdrivning af skibe,
 • beskrive teorien ved modelforsøg for modstand og fremdrivning (Froude-skalering),
 • gennemføre omregning fra model- til fuldskala efter ITTC-1978 eller tilsvarende metode,
 • beskrive virkemåden af skibspropellere og forklare anvendelse af propellerdiagrammer for f. eks. B-serie-propellerne,
 • gøre rede for vekselvirkningen mellem skib, propeller og motor,
 • bestemme en fremdrivningsmotor, der passer til skib og propeller,
 • beskrive havbølger gennem et bølgespektrum

Kursusindhold

Skibes og andre større flydende konstruktioners funktion og geometri, intakt stabilitet og lækstabilitet af flydende konstruktioner, belastninger og styrke i stille vand. Skibes modstand og fremdrivning i stille vand. Udarbejdelse af effektprognose på basis af modelforsøg og bestemmelse af optimal motor og propeller. Introduktion af basal teori vedr. havbølger. Emnerne anskueliggøres ved øvelsesopgaver og modelforsøg.

Anbefalede forudsætninger

Niveau i matematik og fysik svarende til gennemførelse af første år af BSc uddannelserne Produktion og Konstruktion/Byggeteknologi/Design og Innovation, eller første år på diplomuddannelsen Maskinteknik.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, gruppearbejde, praktiske øvelser, besøg fra/på maritime virksomheder.

Bemærkninger

Obligatorisk kursus til specialiseringen Maritim Teknik på diplomingeniørretningen Maskinteknik.
BSc forudsætningsfag for senere maritim-tekniske kurser under MSc Konstruktion og Mekanik.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41201
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding