Enkeltfag 3 ECTS

Energy Economics: Energy Consumption

Overordnede kursusmål

Energiomstillingen finder sted hurtigt i lyset af presserende behov for afbødning af klimaændringer, forsyningssikkerhed og dekarbonisering. Energiforbrug er et kritisk spørgsmål for energiomstillingen og samfundet, da det påvirker en lang række aspekter, herunder økonomisk vækst, klimaændringer, dekarbonisering, miljømæssig bæredygtighed, forsyningssikkerhed og menneskers sundhed. Energi er afgørende for en række funktioner, herunder drift af boliger og drift af industrier og transport. Effektiv brug af energi og indførelse af bæredygtige energikilder er afgørende for at reducere de negative virkninger af energiforbrug og fremme bæredygtig udvikling. Derfor er der behov for uddannede menneskelige ressourcer, der forsker og udvikler politikker på dette område. Energiøkonomiske Ph.d.-sommerskoler vil spille en rolle i at undervise i, hvordan man bruger økonomisk teori, energimodellering og beregningsværktøjer til forskning for at løse disse nutidige globale udfordringer.
Kurset vil give en platform for studerende til at præsentere deres forskningsemner, diskutere deres ideer med forskere og modtage feedback. Studerende vil få hjælp fra og diskutere deres ideer med seniorforskere og andre ph.d. studerende, der er optaget på kurset.

See course description in English

Læringsmål

  • lære hvordan økonomividen kan bruges til at analysere og modellere energiforbrug.
  • demonstrere en omfattende forståelse af kvantitative og kvalitative metoder, og hvordan disse kan bruges til at undersøge energiforbrug og evaluere politikker.
  • forstå de vigtige aspekter af energiforbrug i bestemmelsen af økonomisk vækst.
  • forstå, hvordan energiforbrug er relateret til energiretfærdighed og energifattigdom.
  • demonstrere en omfattende forståelse af elektrificering af energiforbrug i varme- og transportsektoren.
  • arbejde sammen med forskere om at bygge modeller for energiforbrug.
  • praksis til at udvikle empiriske modeller ud fra teoretiske modeller.
  • lave omfattende analyser ved at bruge energidata og kvantitative metoder

Kursusindhold

Energiøkonomi og politik
Energibehov
Energi og økonomisk vækst
Grundlæggende økonometriske metoder
Kvalitative metoder
Energiretfærdighed
Energifattigdom
Tidsserier og paneldataanalyser
Elektrificering af energiforbrug (opvarmning)
Elektrificering af energiforbrug (transport)

Anbefalede forudsætninger

Ingen forudsætninger for dette kursus

Undervisningsform

Programmets format vil omfatte forelæsninger, keynote-taler, ekskursioner, posterpræsentationer af de studerendes forskningsidéer, diskussioner af politikkerne og interaktion med seniorforskere.

Pladsbegrænsning

Minimum 20, Maksimum: 35.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42146
Kursustype Ph.d.
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding