Enkeltfag 5 ECTS

Projektledelse

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at gøre den studerende klar til effektivt at kunne deltage i projekter og kritisk og hensigtsmæssigt anvende projektledelsesværktøjer, begreber, modeller og teorier i praksis.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere relevansen af ​​projekter for ingeniørarbejde
  • Forklare og kritisk reviewe projekter baseret på fire centrale perspektiver (formål, mennesker, kompleksitet og usikkerhed)
  • Identificere projekters potentielle bæredygtighedsimpact i forhold til verdensmålene
  • Identificere og beskrive typiske fejl og gode praksisser inden for projektledelse
  • Anvende passende værktøjer, begreber, modeller og teorier til analyse af cases og rigtige projekter
  • Anvende passende værktøjer, begreber, modeller og teorier til at forklare succes og fiasko
  • Anvende passende værktøjer, begreber, modeller og teorier til at foreslå konkrete anvisninger
  • Sammenligne teorier og praksisser for projektledelse og diskutere styrker og svagheder generelt og i relation til cases og rigtige projekter
  • Kommunikere klart, præcist og baseret på evidens

Kursusindhold

Projekter er en central del af ingeniørarbejde. Faktisk hævder vi, at projektledelse er den næstvigtigste ingeniørkompetence. Derfor er projektledelseskompetencer grundlæggende for alle DTU-studerende.

Gennem kurset vil den studerende udvikle unik indsigt i, hvordan projektledelse praktiseres gennem analyse af et konkret projekt. Desuden vil den studerende også opleve rollen som projektleder, da hver enkelte deltager vil være ansvarlig for planlægning og eksekvering af mindst én dags gruppearbejde.

Kurset er organiseret omkring klassiske og online forelæsninger, lærebøger, gruppeøvelser / spil og opgaver, peer-reviews og multiple-choice tests. Da en stor del af læringsaktiviteterne foregår i grupperne er en aktiv deltagelse afgørende!

Gennem gruppearbejdet, vil de studerende analysere et konkret projekt. Her forventes de at anvende værktøjer, begreber, modeller og teorier hensigtsmæssigt og kritisk, for at forstå årsagerne til projektets ”succes” eller” fiasko “, identificere udfordringer og udvikle anbefalinger.

VIGTIGT (AT FORBEREDE INDEN KURSUSSTART): Hver studerende forventes at identificere et spændende projekt (studieobjekt) og præsentere det for klassen i den første kursusdag. Projektet skal være afsluttet eller næsten afsluttet, så det er muligt at analysere “succesen”.

Forelæsningerne gennemføres på engelsk og vi vil kraftigt opfordre de studerende til at skrive den endelige rapport på engelsk. Langt de fleste bachelorkurser er på dansk. Men kurser på master-niveau er for det meste, hvis ikke udelukkende på engelsk. For at lette overgangen, tilskynder DTU brug af engelsk i enkelte bachelorkurser. Dette kursus er et af dem. Hvis den studerende ikke føler sig tryg med ved at kommunikere på engelsk, kan rapporten skrives på dansk.

Undervisningsform

Et mix af forelæsninger, video-forelæsninger, projektarbejde og seminarer.

Fakultet

Bemærkninger

Efter kurset, kan de studerende opnå et frivilligt ISO 21500 certifikat efter vellykket gennemførelse af en test administreret af Dansk Standard.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 63852
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding