Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Materialelære, materialefysik

Overordnede kursusmål

Det er kursets mål at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de vigtigste byggematerialers egenskaber og til vigtige materialeprøvningsmetoder.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for de vigtigste byggematerialers egenskaber
  • Foretage enkle, kvalitative vurderinger såvel som detaljerede beregninger i relation til porøse byggematerialer
  • Definere porøsitet, faststofdensitet og tilsyneladende tørdensitet og anvende porøsitetsformlen for porøse byggematerialer
  • Forklare hvad der bestemmer metalstrukturen og hvorledes variationer i metalstrukturen influerer på metallets egenskaber
  • Beskrive de forskellige korrosionsformer og elektrokemiens princip
  • Redegøre for de fugtmekaniske grundbegreber i porøse materialer
  • Identificere styrke og stivhed ud fra materialets arbejdskurve
  • Foretage betonproportionering
  • Beskrive fremstillingen af tegl, letbeton og plast og forklare, hvorledes fremstillingsprocessen influerer på det pågældende materiales egenskaber
  • Beskrive vigtige materialeprøvningsmetoder, der anvendes i laboratoriet

Kursusindhold

Forelæsninger: Alment om materialeegenskaber. Med hovedvægten på materialernes egenskaber ved anvendelse i bygningskonstruktioner gennemgås beton, træ og træbaserede materialer, tegl, mørtel, letbeton, metaller og plast. Forskningsmetode.
Ved forelæsningen gennemgås kursets emner og dertil knyttede eksempler.
Opgaveregning: Stoffet indøves gennem opgaveregning under lærervejledning.

Undervisningsform

Forelæsning og opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Hvis der er behov for en efterårsversion af kurset kontaktes kkh@byg.dtu.dk

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kursus ID 12551
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding