Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Kvanteinformation

Overordnede kursusmål

Naturlovene på kvanteskala er anderledes end i den klassiske fysik, som vi oplever i hverdagen. Denne forskel kan udnyttes til at effektivisere informationbehandling og muliggør nye teknikker, som er umulige indenfor den klassiske fysik. Et slående eksempel er muligheden for kvantecomputere, som kan løse visse opgaver eksponentielt hurtigere end nogen konventionel computer. Formålet med kurset er, at introducere dig til kvanteinformationsteori generelt, at give en indgående forståelse af et udvalg af kvanteinformationsprotokoller inklusive kvantekryptografi, kvanteteleportation og kvantecomputere, samt at give dig lidt hands-on erfaring med state-of-the-art kvanteteknologi både lokalt og via cloud services.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere og forstå begreberne kvantemekanisk superposition og sammenfiltring i relation til kvanteinformation.
  • Reflektere over ikke-lokalitet i naturen; udføre og fortolke et eksperiment som tester ikke-lokalitet.
  • Diskutere konceptet kvantekommunikation incl. kvanteteleportation og kvanterelæer.
  • Beskrive forskellige kvanteprotokoller for deling af kryptografiske nøgler og generation af tilfældige tal.
  • Forstå hovedkoncepterne bag kvantecomputere, inkl. gates, kredsløb, og fejlkorrektion.
  • Diskutere et udvalg af kvantealgoritmer, deres implementation, og deres fordele ift. klassiske algoritmer.
  • Beskrive forskellige kvanteteknologier til kvanteinformatik
  • Analysere, diskutere og give kritik af artikler om kvanteinformations-eksperimenter
  • Programmere et simpelt kvantecomputerprogram ved hjælp af et af de eksisterende udviklingsværktøjer.

Kursusindhold

Konceptet kvanteinformation vil blive introduceret og diskuteret. Med udgangspunkt i kvantemekanikkens grundprincipper (superpositionsprincippet, unitære transformationer og målinger) vil qubit tilstande, sammenfiltrede tilstande og blandede tilstande blive diskuteret indgående. Kvanteinformationsprotokoller såsom deling af kryptografiske nøgler og kvanteteleportation vil blive introduceret. Bell’s ulighed vil blive gennemgået og testet i laboratoriet. Et andet emne er kvantecomputere som inkluderer diskussion af forskellige operander med en og to qubits såvel som forskellige algoritmer, inklusiv Shors faktoriseringsalgoritme. Forskellige fysiske systemer til implementering af kvanteinformatik vil blive diskuteret. Endelig vil der være hands-on computerøvelser omkring programmering af kvantecomputere, enten via simuleringer eller over skyen.

Anbefalede forudsætninger

10102, kvantemekanik

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveløsning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Kursus ID 10384
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding