Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger

Overordnede kursusmål

At opbygge simuleringsmodeller baseret på CFD programmet Fluent til undersøgelse af varme og massestrømme i rum og bygninger, i klimaskærm, i bygningsinstallationer eller i solvarmeanlæg. Formålet er at deltagerne bliver fortrolige med brugen af CFD indenfor mindst et af følgende områder: Termiske forhold for bygninger, termisk komfort, indendørs luftbevægelser og ventilation, vindforhold omkring bygninger og udendørs komfort, brandmodellering og brandsikkerhed, energieffektive bygningsinstallationer inklusiv solvarmeanlæg, bygningskomponenter, optimal udformning af klimaskærm og bygningskonstruktioner osv.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for principperne for CFD beregninger
  • Definere et CFD projekt vedrørende termiske forhold for bygninger, vindforhold omkring bygninger, bygningsinstallationer eller et andet relevant område
  • Bestemme området, der tages i beregning med en CFD simulering, under hensyntagen til tidsforbrug og nøjagtighed
  • Opbygge en geometri og netinddeling i 2 eller 3 dimensioner
  • Benytte Fluent ligningsløser til at bestemme massestrømme og temperaturforhold
  • Vurdere og benytte turbulensmodeller og modeller for varmetransport
  • Bestemme varme- og massestrømsforhold vedrørende bygninger eller bygningsinstallationer ved hjælp af CFD beregninger
  • Bestemme om CFD beregninger har opnået konvergens
  • Analysere og præsentere beregningsresultater
  • Vurdere pålideligheden af varmestrømme og temperaturforhold beregnet med CFD modeller

Kursusindhold

Opbygning af geometri og netinddeling i 2 og 3 dimensioner. Styring af Fluent ligningsløser. Turbulent flow og turbulensmodeller. Modeller for varmetransport ved hjælp af Fluent. Analyser og præsentation af beregningsresultater. Vurdering af pålidelighed af resultater opnået med CFD beregninger. Afløsningsopgave inden for et af områderne: Termiske forhold for bygninger, termisk komfort, indendørs luftbevægelser og ventilation, vindforhold omkring bygninger og udendørs komfort, brandmodellering og brandsikkerhed, energieffektive bygningsinstallationer inklusiv solvarmeanlæg, bygningskomponenter, optimal udformning af klimaskærm og bygningskonstruktioner osv.

Anbefalede forudsætninger

Viden om grundlæggende varmetransportteori og om bygningsinstallationer eller fluid dynamik/strømningsmekanik eller vindteknik

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver og projektarbejde

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41465
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 18-22
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding