Enkeltfag Engelsk 3 ECTS

Patentkursus

Overordnede kursusmål

At udvikle grundlæggende kompetencer indenfor patentering og kommercialisering med det formål at kunne deltage aktivt og produktivt i kommercialisering af forskeropfindelser og viden – både fra et offentligt og et industrielt forskningsmiljø.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå hovedkategorierne indenfor IPR
  • Foretage en indledende nyhedsundersøgelse
  • Skitsere en patentansøgning
  • Udvikle brugerdrevne kommercialiseringsspor
  • Skitsere kommercialiseringsplaner og forretningsplaner
  • Kunne arbejde effektivt sammen med professionelle indenfor IP og teknologioverførsel
  • Udarbejde kommercialiseringsforslag til universitetets tech trans afdeling
  • Udarbejde forslag til nye forretningsområder til virksomhedens ledelse

Kursusindhold

Forelæsninger parallelt med gruppearbejde.

Kurset baseres på en kombination af forskere og gæsteforelæsere, der omfatter praktikere fra industri og universiteter.

Undervisningsform

Forelæsninger parallelt med øvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 75.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Entrepreneurship
Kursus ID 38799
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding