Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM)

Overordnede kursusmål

BIM-kurset (Advanced Building Information Modelling) giver mulighed for at fokusere på en specifik BIM-brugssag, der er interessant for dig. Du vil blive introduceret til at bruge sager fra eksterne virksomheder og interessenter i det byggede miljø, men du er også velkommen til at identificere dine egne. Kurset fokuserer på IFC (Industry Foundation Classes) som et dataformat og stilladser din undersøgelse af dette format gennem forskellige øvelser. Dine første øvelser vil fokusere på at udtrække data fra IFC-formatet og derefter skrive regler for at kontrollere dataene i IFC. Den valgte brugssag skal bygge på din forudgående domæne kendskab til det problem, der skal løses. Efter at have identificeret brugssagen er det næste trin at identificere de IFC-klasser, som du kan spørge for at få de data, du har brug for til din brugssag. Endelig har du muligheden for at oprette et OpenBIM-værktøj eller en workflow. Du kan vælge, at dette skal føjes til DTU-BYG Github-arkivet, hvis mål er at kuratere et åbent økosystem med OpenBIM-værktøjer og arbejdsgange. Arbejdet for hver opgave udføres i grupper.

See course description in English

Læringsmål

  • Analyser en aktuel BIM-brugssag i BPMN
  • Foreslå et værktøj eller en arbejdsgang til en BIM-brugssag i BPMN
  • Designregler for at kontrollere overensstemmelse med en IFC-model
  • Identificer, lokaliser og udtræk de krævede oplysninger til den foreslåede brugssag fra en IFC-model
  • Evaluer en IFC-model og giv passende feedback / vejledning til en bestemt brugssag og bruger
  • Evaluer egnetheden af softwarelicenser til digitale værktøjer
  • Evaluer udførelsen af et eller flere BIM-værktøjer / arbejdsgange til en bestemt brugssag
  • Design et OpenBIM-værktøj eller en arbejdsgang til at tackle udfordringerne i en specifik brugssag baseret på internationale og nationale standarder og bedste praksis

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give en studentercentreret erfaring fra BIM ved at sætte den studerende i stand til at vælge en af tre veje.
(1) udvikle modellerings-, analyse- og evalueringsevner i forskellige proprietære softwareværktøjer (med fokus på interoperabilitet), (2) til at identificere og evaluere specifikke OPEN BIM-arbejdsgange og værktøjer eller (3) til at udvikle deres egne OPEN BIM-værktøjer.
Fokus på kurset er, at deltagerne identificerer en specifik, der inviteres til at arbejde i grupper og identificerer en specifik brugssag, der er af interesse for dem (muligvis tilpasset et emne, du ønsker at udforske i din afhandling). Et kernekoncept for kurset er at navigere og forstå IFC-formatet til interoperabel dataudveksling i AEC-branchen.
Desuden introduceres ISO 19650 for at give de studerende en fælles ramme til at modellere og kontekstualisere deres valgte brugssager. Yderligere begreber inkluderer CDE, BCF og sammenkædede data osv.

Anbefalede forudsætninger

11031/41927

Undervisningsform

Forelæsninger, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er en overbygning på 11031 og 11952, og kræver som minimum at deltagere behersker almindelige værktøjer der anvendes til bygnings informations modellering, computational engineering/design og simulering. Det anbefales at tage dette kursus tidligt i kandidatforløbet.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41934
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding