Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Åben Bygningsinformationsmodellering (OpenBIM)

Overordnede kursusmål

Kurset udbygger deltagernes forståelse for bygningsinformationsmodellering (BIM). Kurset leverer indsigt i BIMs teoretiske grundlag og gennemgår specifikt hvordan åbne specifikationsprocesser og -modeller er sammensat. På kurset arbejdes med de grundlæggende begreber, objekter, klasser og ontologier som tilsammen skaber BIM. Der tages udgangspunkt i åbne BIM-systemer, -klassifikationssystemer og -formater hvor den grundlæggende model kan manipuleres frit. Sidenhen indarbejdes yderligere kompleksiteter i BIM, hvor både tværfaglighed og synkrone manipulationer skal håndteres. På kurset er der fokus på at kunne frembringe en bygningsmodelgrundlag og drage nytte af andres informationer. Undervejs i kurset undersøges linkede- og koblede objekter, herunder parametriske og afhængige variable. Kurset er indrettet til at oparbejde dybere kendskab til metoder, standarder og værktøjer, hvor BIM indgår. Undervejs opnås kendskab til modelleringsværktøjer anvendt til Computational Design & Engineering.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende principper og begreber efter bygningsinformationsmodellering-konceptet (BIM) i en åben og transparrent kontekst
  • Anvende digitale værktøjer til fremstilling af et modeller med informationer relevante for konstruktions- og energi-design i bygninger
  • Anvende grundlæggende metoder til fremstilling af parametriske objekter
  • Anvende modeller til at udveksle digitale informationer og udtrække data for at kunne frembringe værdiskabende indsigt i byggeriet – eksempelvis et økonomisk overslag og miljømæssige konsekvenser af design- og materialevalg
  • Fremstille og anvende komplekse datamodeller på forskellige informationsniveauer og sammenholde disse med klassifikations- og aftalegrundlag typisk anvendt i praksis
  • Anvende digitale udvekslingsformater mellem værktøjer og mellem byggeprojektets parter
  • Udføre grundlæggende digitale kontroller i fag/fælles- modeller
  • Samarbejde struktureret med andre parter i et byggeprojekt

Kursusindhold

På kurset gennemgåes det teoretiske grundlag for processen/arbejdsmetoden kendt som openBIM. Der lægges vægt på hvordan modeller og formater er opbygget og hvordan semantiske modeller med information om bygninger og dens bygningsdele er håndteret. Undervejs i kurset opbygges BIM-modeller fra bunden med udgangspunkt i IFC-specifikationer. Objekter så som bjælker, søjler og lagopdelte komponenter, herunder ydervægge opbygges efter standarder. Undervejs i kurset udvikles et byggeprojekt (i form af en åben BIM-model) med en større kompleksitet, hvor både konstruktive- og energitekniske overvejelser tages i brug. Denne model forberedes for dataudveksling ift. forskellige kravspecifikationer anvendt i dansk og international praksis. Kurset gennemgår danske og internationale guidelines og åbne neutrale standarder der anvendes i byggeriet for udveksling af data, ligeledes beskrives klassifikationssystemer som er udbredt i dansk byggeri. Modelkonsistens, modelkontrol, kollisionskontrol og regelbaseret kontrolsystemer undersøges og anvendes i projektet.

Anbefalede forudsætninger

41901/41902/41911, Alternativt andre indledende BIM-relaterede kurser

Undervisningsform

Forelæsninger, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41927
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding