Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Trådløs kommunikation

Overordnede kursusmål

De studerende opnår en viden om det fysiske lag i trådløs kommunikation, som dels giver dem en forståelse af systemer og elementer, og dels gør dem i stand til at løse simple tekniske problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • udføre systemanalyse af det fysiske lag af simple trådløse systemer
  • beregne signalniveauer i følgende elementer af en trådløs kommunikationsforbindelse: RF sender, transmissionslinier, sender- og modtagerantenner, radiobølgeudbredelseskanal samt RF modtager
  • udføre støjberegninger på en komplet modtagerkæde, bestående af f.eks. antenne, lavstøjsforstærker, transmissionslinie, filtre, mixer og demodulator
  • analysere strukturer for simple RF sendere og modtagere
  • beregne effektoverførsel på transmissionslinier
  • beregne direktivitet, forstærkning, udstrålingseffektivitet, polarisation, effektivt areal og effektiv længde for simple antenner
  • beregne udbredelsestab og fading for idealiserede og realistiske radiobølgeudbredelseskanaler
  • forstå simple analoge og digitale modulationsformer samt analysere tilhørende modulatorer og demodulatorer
  • beregne bitfejlssandsynlighed for simple digitale modulationsformer.

Kursusindhold

Introduktion til trådløse kommunikationssystemer, sendere og modtagere, RF-kredsløb og antenner, støj og effektbudgetter, radiobølgers udbredelse, analog og digital modulation. Teknologi bag Bluetooth, WiFi, Internet of Things (IoT), 5G communications, Connected Cars, og sv.

Anbefalede forudsætninger

31400/30400/31035/30035/10036/34120/02402/02403/02405, Kurset kræver grundlæggende viden inden for elektromagnetisme (Maxwells ligninger, plane bølger og transmissionslinier), kredsløbsteori, signalbehandling og sandsynlighedsregning. Et indledende signalbehandlingskursus kan følges samtidig.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og obligatoriske hjemmeopgaver.

Bemærkninger

Kurset er egnet for civilstuderende på bachelorlinierne Elektroteknologi, IT og Kommunikation, og Fysik og Nanoteknologi (f.eks. på 4. semester) samt af Diplom-E (på 4. eller 5. semester).

Kurset danner et afsluttet hele, men er også forudsætning for de videregående fag i mikrobølge-, antenne og RF-engineering og er tæt knyttet til forskningen ved Elektromagnetiske Systemer.

E-learning anvendes i form af on-line quiz (home assignments), interactive quiz og web-based tools.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Kursus ID 30405
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding