Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Videregående bygningsprojektering

Overordnede kursusmål

At give deltagerne kendskab til integreret bygningsdesign og hvordan man anvender sin specialviden i samarbejde med andre faggrupper til skabelse af helheder, der opfylder mange funktionskrav samtidigt. I kurset arbejder man med en åben problemstilling hvor man konstruerer løsninger, i modsætning til de fleste andre kurser, hvor man analyserer en given konstruktion. Kurset er rettet mod løsning i grupper af en virkelighedsnær opgave, der modsvarer krav som byggeindustrien stiller. Desuden arbejdes med digital projektering.

See course description in English

Læringsmål

 • Samarbejde med andre specialister
 • Analysere en bygherres krav
 • Medvirke i hvordan gruppen arbejder mod fælles mål og deadlines
 • Opbygge digitale bygningsmodeller gennem brug af building information modelling
 • Integrere tekniske krav til et funktionelt design, der opfylder kravene i byggeprogrammet
 • Producere tekniske rapporter, der dokumenterer opfyldelsen af funktionskravene
 • Forklare og forsvare design beslutningerne
 • Udarbejde et dispositionsforslag og projektforslag
 • Præsentere det endelige design for de interne assessorer
 • Opnå erkendelse af behovet for udarbejdelse af alternative løsningsforslag og iterative forløb
 • Opnå kendskab til Systems Engineering

Kursusindhold

Dette er et syntese kursus, som man tager sent i en kandidatuddannelse i byggeteknologi eller bygningsdesign, hvor de studerende har opnået videregående kompetencer på specielle områder. Hver studerende har ansvar for dels aktivt at medvirke til etablering af en fælles projektløsning, og dels at gennemføre analyser og udarbejde dokumentation indenfor et specifikt fagområde.

Anbefalede forudsætninger

11141/41459/11121/12601/11997/12605/11993/11995/11994/11030/11031/41927/11305/41958/11311/41956/11312/11411/12411/11561/12604/11115/41462/11120/11126/11203/12350, Projekteringsopgaven skal løses ved hjælp af BIM-værktøjer. Det er ønskeligt at deltagerne er bekendt BIM-konceptet før kursus start.

Undervisningsform

Projektarbejde og forelæsninger

Fakultet

Bemærkninger

Der vil være flere undervisere tilknyttet kurset.

Pladsbegrænsning

Minimum 20, Maksimum: 120.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sustain
Kursus ID 41936
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding