Enkeltfag 5 ECTS

Byggematerialer – anvendelse og forsøg

Overordnede kursusmål

At give deltagerne indblik i anvendelse af de vigtigste byggematerialer og kendskab til de vigtigste materialeprøvningsmetoder.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive karakteristiske egenskaber af vigtige byggematerialer
  • Planlægge og gennemføre relevant laboratoriearbejde
  • Dokumentere forståelse for sikker og hensigtsmæssig laboratorieadfærd
  • Udvælge vigtige materialeprøvningsmetoder
  • Måle udvalgte egenskaber af vigtige byggematerialer
  • Fortolke og vurdere måleresultater
  • Organisere og gennemføre projektarbejde i en gruppe
  • Præsentere de gennemførte laboratoriearbejder som korte tekniske rapporter

Kursusindhold

Kurset er et laboratoriekursus med øvelser i følgende emner: Laboratoriesikkerhed, grusprøvning, mørtelstøbning og -prøvning, træs egenskaber, gipskompositter, ståls og aluminiums elasticitetsmodul, ståls korrosionsegenskaber og udtørring af porebeton.

Anbefalede forudsætninger

12603, 41XYZ Introduktion til Byggeteknologi, 12603 Materialefysik for bygningsingeniører

Undervisningsform

Laboratorieøvelser i grupper.

Fakultet

Bemærkninger

Bemærk:
– at de praktiske øvelser foregår på forud fastlagte tidspunkter.
– at fuld deltagelse, også i den praktiske del af øvelsen, er nødvendig af hensyn til indlæring og rapportering.
– undervisningsformen er laboratorieøvelser i grupper med tilhørende rapportskrivning af 6 rapporter i grupper. Der hører regneopgaver til 4 af de 6 øvelser, og opgavernes hele løsning skal afleveres af grupperne ved øvelsens start og indgår i evalueringen med op til 5 % point. Gennemregning af opgaverne er en forudsætning for deltagelse i øvelsen.
– den enkelte studerendes bidrag til hver rapport synliggøres på individualiseringsark, der underskrives af alle gruppens medlemmer.
– at deltagelse i sikkerhedsundervisning er obligatorisk og en forudsætning for at få adgang til laboratoriet – også på senere kurser. Sikkerhedsundervisning foregår både som separat undervisning og indgår som en indledende del af de praktiske øvelser.
– der er ingen reeksamen, da der er tale om et laboratoriekursus.
– kurset er forbeholdt civilbachelor i byggeteknologi.

Pladsbegrænsning

Minimum 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12604
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding