Enkeltfag 5 ECTS

Materialefysik for bygningsingeniører

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til, på et fysisk-kemisk grundlag, at gennemføre en beregningsmæssig vurdering af materialers egenskaber og opførsel under kemiske, termiske og mekaniske påvirkninger. Endvidere gives deltagerne et beregningsmæssigt grundlag for selvstændig, videregående analyse af materialefysiske problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Definere og anvende grundlæggende termodynamiske tilstandsstørrelser, mængde- og koncentrationsmål
  • Gengive simple kemiske komponenter og reaktioner samt talstørrelser og enheder for grundlæggende materialefysiske størrelser
  • Forklare og anvende termodynamikkens hovedsætninger
  • Beskrive termodynamiske systemtyper og processer
  • Forklare og anvende grundlæggende materialefysiske lovmæssigheder
  • Opstille og analysere simple kemiske ligevægtsproblemstillinger af materialeteknisk relevans
  • Uddrage og analysere materialetekniske problemstillinger af en praktisk, ingeniørmæssig situation
  • Vurdere materialers egenskaber og opførsel under kemiske, termiske og mekaniske påvirkninger

Kursusindhold

Forelæsninger: Beskrivelse af stofsystemer, kemiske og fysiske påvirkningsfaktorer, reaktioner og reaktionsligevægte, termiske egenskaber, fugttekniske beregninger samt mekaniske fænomener i materialefysisk sammenhæng. Der lægges vægt på at indøve en bred, praktisk ingeniørmæssig anvendelse af det gennemgåede stof. Eksempler på dette inkluderer bl.a. frostbestandighed af beton, fugtoptagelse af træ og korrosion af stål. Relevante fysisk-kemiske fænomener vil blive demonstreret i forbindelse med forelæsningerne. Opgaver: Lektionsopgaver, Repetitionsopgaver, Gruppeopgaver

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12603
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding