Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Matematik 2 (sommeruniversitet)

Overordnede kursusmål

At udstyre deltagerne med redskaber, bl.a.uendelige rækker, til løsning af lineære differentialligninger og systemer af differentialligninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Bestemme løsningerne til n’te ordens homogene differentialligninger
  • Bestemme løsningerne til lineære homogene differentialligningssystemer
  • Beherske begrebet overføringsfunktion og anvende det til løsning af inhomogene differentialligninger
  • Vurdere og begrunde stabilitet af lineære differentialligningssystemer
  • Skelne mellem forskellige typer konvergens (absolut, betinget, punktvis, uniform) for uendelige rækker og identificere disse
  • Vurdere hvor mange led der skal medtages i en uendelig række for at opnå en ønsket approksimation
  • Opstille Fourierrækken for simple periodiske funktioner og afgøre rækkens konvergensforhold og approksimationsegenskaber
  • Anvende Fourierrækker og andre typer rækker til løsning af differentialligninger
  • Bestemme Fouriertransformationen af simple funktioner
  • Anvende Maple til beregninger og kontrol af resultater

Kursusindhold

Løsning af homogene og inhomogene differentialligninger og systemer af differentialligninger. Overføringsfunktion. Uendelige rækker, potensrækker, Fourierrækker. Anvendelser af uendelige rækker til løsning af differentialligninger, herunder Fourierrækkemetoden og eksponentialmatricen. Stabilitet. Introduktion til Fouriertransformation. Anvendelse af MAPLE på ovenstående emner.

Anbefalede forudsætninger

01005/01006/01015/01016/01901/01920, Matematik 1 (01005/01006/01015/01016) eller Basismat 1 og 2 (01901.01920), indledende matematik for diplomingeniører (01901) og videregående matematik for diplomingeniører (01920). Kendskab til komplekse tal, matrix regning, egenværdier og egenvektorer for matricer, samt lineære ordinære differentialligninger.

Undervisningsform

2 timers forelæsning og 2 timers øvelser pr. dag over 13 dage. Derudover projektarbejde og anden undervisning i 2 udvalgte dage.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Compute

Kursus ID 01037
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 31
Semester slut Uge 33
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding