Enkeltfag 5 ECTS

Bjergartsmekaniks principper

Overordnede kursusmål

At give et integreret grundlag for forståelse af bjergarters fysiske og mekaniske egenskaber, således at kursusdeltagerne: a) kan udføre kvalitative beskrivelser og grundlæggende felt og laboratorieforsøg og b) kan analysere sammenhænge og vurdere de opnåede resultater i relation til simple konstruktioner i fjeld.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive processerne forbundet til bjergartsdannelse og udføre geologisk klassificering af de mest almindelige bjergarter
  • Beregne fysiske klassifikationsparametre og indeksegenskaber for en intakt bjergart, såsom porøsitet, massefylde, permeabilitet, læskning og holdbarhed, lydhastighed
  • Analysere og evaluere laboratorietestresultater, der bruges til at måle spændings-tøjnings egenskaber
  • Beskrive forskellige svigtformer samt spændings-tøjnings adfærd for en hård bjergart og identificere passende svigtkriterier
  • Beskrive effekter af diskontinuiteter og samlinger i en bjergart og relaterede parametre, såsom orientering, testning, ruhed, afstand, persistens, virkningen af vandtryk, flow og lydbølgetransmission
  • Beregne parametre, der beskriver bjergartseegenskaber, såsom bjergartskvalitetsbetegnelse, Q-System, bjergartsklassificering, geologisk styrkeindeks
  • Beregne initiale feltspændinger for en bjergart baseret på de mest almindelige teknikker
  • Beregne skråningsstabilitet gennem ligevægtsanalyse
  • Beregne skråningsstabilitet overfor glidning baseret på stereografiske projektioner

Kursusindhold

Fysiske klassifikationsparametre, porøse sedimenter og bjergarter, måling og diskussion af dynamiske og statiske elastiske moduler fra lydhastigheder/mekaniske forsøg, modellering af porøse bjergarters elastiske egenskaber med hensyn til porevæske og bølgeegenskaber, modellering af styrke- og deformationsegenskaber fra standardiserede bjergmekaniske forsøg, vurdering af bjergarternes geotekniske egenskaber.

Anbefalede forudsætninger

11411/11441, Karakteristiske egenskaber af byggematerialer: rumvægt, styrke og elasticitetsmodul

Undervisningsform

Forelæsninger, gennemregning af eksempler, øvelse

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12431
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding