Enkeltfag 5 ECTS

Avanceret operationsanalyse til optimering af beslutninger – Sommerskole

Overordnede kursusmål

At beskrive, forstå og anvende metoder og teknikker relateret til dette års avancerede emne i operationsanalyse, for at skabe ny viden ved hjælp af disse metoder og teknikker i en ny kontekst relateret til deres eget forskningsfelt.

See course description in English

Læringsmål

  • Opsummer de vigtigste forskningsproblemer relateret til årets Advanced Operations Research Topic (AORT)
  • Beskriv nogle af de vigtigste løsninger til at tackle dette års AORT
  • Argumenter for at bruge en løsningstilgang frem for en anden til et specifikt problem, baseret på styrkerne og svaghederne ved de forskellige tilgange, der hører til dette års AORT
  • Løs udfordringer relateret til AORT ved hjælp af scriptsoftware som Julia eller Python
  • Argumenter for fordele og ulemper ved at anvende forskellige teknikker relateret til AORT til en specifik problemkontekst
  • Udvikle ideer til nye (små) udvidelser af dette års AORT, enten i form af ændringer af værktøjerne eller nye applikationer
  • Vurder disse ideer i en legetøjsproblemstilling gennem implementering og evaluering af resultater
  • Rapporter de opnåede resultater struktureret, dækkende, kort, overskueligt, på en kritisk vurderende/afsluttende måde, og naturligvis også i overensstemmelse med god skik for en skriftlig fremstilling inden for faget

Kursusindhold

Operationanalyse er specialiseret til at løse komplekse beslutningsproblemer, hvilket resulterer i at kunne rådgive om, hvilke beslutninger der er de optimale at tage. Denne sommerskole forener DTU og eksterne eksperter i bestræbelserne på at dele deres viden inden for deres felt med fremtidige eksperter (f.eks. ph.d.-studerende) på et avanceret niveau. Målet med kurset er at introducere disse fremtidige eksperter til årets Advanced Operations Research Topic (AORT), gøre dem fortrolige med dette domæne, give dem praktiske øvelser til at sætte sig ind i området og forberede dem til at forstå den seneste udvikling inden for state-of-the-art, med det formål at de kunne tage denne viden og skabe ny viden inden for deres eget forskningsemne gennem synergier med AORT.

Derudover sigter kurset mod opbygning af netværk. Derfor er der afsat en halv dag til fokus på netværksopbygning blandt deltagerne.

Undervisningsform

Kursets omfang vedrører avancerede emner inden for operationsanalyseområdet. Kurset vil indeholde forelæsninger og hands-on sessioner, der foregår fysisk på DTU. Kurset kræver fysisk deltagelse på DTU.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 20, Maksimum: 80.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42147
Kursustype Ph.d.
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding