Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Diskret matematik

Overordnede kursusmål

At tilvejebringe en del af det matematiske grundlag, der er nødvendigt for den moderne ingeniørvidenskab og at illustrere anvendelser heraf.

See course description in English

Læringsmål

 • Operere med mængder og mængdeudtryk.
 • Redegøre for sammenhængen mellem mængdelære og udsagnslogik.
 • Konstruere og gennemføre simple matematiske beviser.
 • Operere med rekursive definitioner og gennemføre induktionsbeviser over de naturlige tal.
 • Løse enkle kombinatoriske problemer.
 • Oversætte enkle natursproglige beskrivelser til formelle sprog (udsagnslogik og prædikatlogik).
 • Operere med logiske konsekvenser og logiske ækvivalenser.
 • Operere med logiske bevissystemer.
 • Forstå moduloregning både algoritmisk og teoretisk (Euklid’s algoritmer, sideklasser).
 • Argumentere logisk og overbevisende for valg af løsning.
 • Benytte de fagtekniske begreber på en klar og utvetydig måde.
 • Fremlægge og præsentere løsninger kort og præcist.

Kursusindhold

Mængder, relationer, induktion og rekursion, moduloregning, kombinatorik, udsagnslogik, prædikatlogik og bevissystemer.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 01017
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding