Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden

Overordnede kursusmål

Elementmetoden (FEM) er et udbredt værktøj blandt bygningsingeniører (og ingeniører generelt). Dette skyldes at det er et generelt og meget fleksibelt værktøj der kan bruges til at løse en stor mængde af ingeniørmæssige problemer. Selvom de fleste praktiserende ingeniører anvender kommercielle programmer, er en forståelse af den underliggende teori en nødvendighed for at kunne udføre fornuftige, realistiske og troværdier analyser med FEM.
Dette kursus fokusere på det fundamentale bag metoden og giver det teoretiske grundlag for videre studier, samt brugen af, FEM. Kurset er orienteret mod konstruktioner og det bygningsmekaniske område.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille elementmetodeligningerne direkte for stænger og bjælker.
  • Opstille elementmetodeligningerne for stænger, bjælker, skiver, plader og skaller på basis af det virtuelle arbejdes princip.
  • Forstå, anvende og udlede interpolationsfelter til approksimation af feltvariable.
  • Forstå og anvende isoparametermetoden til udvikling af elementer.
  • Forstå forskellige strukturelle elementtypers opbygning og virkemåde.
  • Anvende og vurdere resultater opnået ved brug af forskellige strukturelle elementtyper.
  • Foretage og vurdere stabilitetsanalyse af konstruktioner.
  • Anvende et kommercielt FEM-program samt foretage en kritisk vurdering af fundne resultater.
  • Programmere og modificere lineære elementmetodeprogrammer.

Kursusindhold

Introduktion til elementmetoden for bærende konstruktioner. Der lægges vægt på systematisk udvikling af elementmetoden på baggrund af det virtuelle arbejdes princip. Kurset er opbygget omkring forelæsninger og øvelser der dækker både analytiske udledninger, programmering af elementmetoden samt anvendelse af kommercielt software.

Anbefalede forudsætninger

01035/11343/41955/02601/02631, …eller tilsvarende

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41958
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding