Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Betonkonstruktioner

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at udforme og beregne konstruktionselementer i simple betonkonstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for de forududsætninger, der ligger til grund for modeller og beregninger.
  • Analysere simple konstruktionselementer
  • Foretage enkle, kvalitative vurderinger såvel som mere detaljerede analystiske og numeriske beregninger.
  • Gennemføre analyser og beregninger af brudformer og bæreevner for bjælker og søjler i beton.
  • Bestemme deformationer og revnedannelse i bjælker, søjler og plader.
  • Analysere øvre og nedreværdiløsnigner ved beregning af betonkonstruktioner.
  • Analysere plader i brudtilstand ved brug af plastiske løsningsmetoder.
  • Analysere konstruktionselementer i anvendelsestilstanden

Kursusindhold

Bærende konstruktioners sikkerhed, partialkoefficientmetoden. Lastansættelse.
Udformning og bæreevne af konstruktionselementer. Deformationer af konstruktionselementer.
Bjælker, plader og søjler i beton.

Anbefalede forudsætninger

41205/41203/11342/41954

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus udgør sammen med 11318 “Stålkonstruktioner” det elementære inden for konstruktionsfagene.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41956
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding