Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Betonkonstruktioner

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at udforme og beregne konstruktionselementer i simple betonkonstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive egenskaberne ved en armeret betonkonstruktion og forklare principperne i design af simple konstruktionselementer lavet af armeret beton
  • Beskrive sikkerhedskonceptet, som anvendes ved design af armerede betonkonstruktioner baseret på Eurocode 2
  • Udføre beregninger af bæreevnen i brudgrænsetilstanden for simple konstruktionselementer
  • Analysere brudformer i konstruktionselementer, såsom bjælker, søjler og plader, og estimere de tilhørende bæreevner
  • Anvende øvre- og nedreværdisætningen på simple armerede betonkonstruktioner og vurdere deres anvendelighed på et givet problem
  • Designe konstruktionselementer, så de opfylder krav i brugsgrænsetilstand og brudgrænsetilstand i henhold til Eurocode 2
  • Beskrive numerisk metode og anvende numerisk værktøj til at analysere armerede betontværsnit påvirket til skævbøjning
  • Beskrive numerisk metode og anvende numerisk værktøj til at analysere brudlinjer i dobbeltspændte betonplader

Kursusindhold

Virkemåde af armereret beton.
Sikkerhedskoncept iht. Eurocode.
Bæreevneberegninger i brudgrænsetilstanden for bjælker, plader og søjler
Bestemmelse af revnevidder og nedbøjninger i bjælker i brugsgrænsetilstanden
Design af konstruktionselementer (bjælker, plader og søjler) af armeret beton
Introduktion til numeriske metoder til at analysere spændinger i vilkårlig tværsnit og kollapsmekanismer i plader
Brug af Matlab-baserede programmer til at analysere tværsnit og plader

Anbefalede forudsætninger

41205/41203/11342/41954

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus udgør sammen med 41957 “Stålkonstruktioner” det elementære inden for konstruktionsfagene.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41956
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding