Enkeltfag 5 ECTS

Styrke og stivhed af jord – Geoteknik Grundkursus

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til: a) på baggrund af resultater fra grundlæggende forsøg at opstille en simpel men brugbar konstitutiv model for jord. b) at foretage analyse af elementære geotekniske strømnings-, deformations- og brudproblemer, c) at udvikle kritisk tænkning vedrørende alternative designmetoder.

See course description in English

Læringsmål

  • Fastlægge klassifikationsparametre ud fra forsøg, samt skelne mellem sand, silt og ler ud fra disse
  • Beregne lodrette og vandrette spændinger i jord (totale, effektive og poretryk)
  • Beregne konsolideringstiden og skitsere den tidslige udvikling af spændinger og deformationer under endimensional konsolidering
  • Fastlægge deformationsparametre for ler ud fra konsolideringsforsøg og feltmålinger
  • Fastlægge effektive (drænede) styrkeparametre og udrænede styrkeparametre ud fra relevante standard triaxialforsøg og feltmålinger
  • Sammenstille styrke- og deformationsegenskaber fastlagt ved forsøg i en simpel konstitutiv model for jord
  • Grundlæggende forståelse af jord ved hjælp af laboratorieeksperimenter
  • Beregne sætninger
  • Beregne bæreevne af punkt og stribefundamenter

Kursusindhold

Jordartbeskrivelse. Effektive spændinger, kapillaritet. Jordlags sammentrykkelighed, konsolideringsteori og -forsøg. Sætninger. Jords styrke, kort- og langtidsstabilitet, måling af styrkeparametre. Feltmålinger.

Anbefalede forudsætninger

karakteristiske egenskaber af byggematerialer: kornfordeling, rumvægt, styrke og elasticitetsmodul

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, laboratorieforsøg.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12411
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding