Enkeltfag 5 ECTS

Almindelige konstruktioner i jord

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til a) at kunne redegøre for og anvende geotekniske beregningsmetoder for normale ingeniøropgaver, b) beskrive de vigtigste designmetoder for problemer som spunsvægge, slidsevægge, pælegrupper, fundamenter, skrænter og udgravninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive jordens brudtilstand for geoteknisk konstruktioner.
  • Beregn jordtryk på en væg baseret på Rankine og Brinch Hansen teori
  • Design en støttemur baseret på information om belastnings- og materialegenskaber.
  • Definere og løse et plant 2D stationært strømningsproblem i homogen jord
  • Beregn jordtryk og vandtryk på en væg under hensyntagen til væskekræfterne.
  • Beregn sikkerhed af skråninger i ler og/eller sand.
  • Beregn kapaciteten på fundamenter.
  • Beregn kapaciteten af pæle.
  • Dimensionere fundamenter med hensyn til sikkerheds faktoren

Kursusindhold

Beregnings- og udførelsesmetoder relevante for byggegruber samt permanente vinkelstøttemure, skråninger og plane pæleværker. Fundamenters bæreevne.

Anbefalede forudsætninger

11411/11462

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser,projekteringsopgaver, selvstudium

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12412
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding