Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Risikoanalyse i fødevaresikkerhed

Overordnede kursusmål

Kurset giver de studerende en tværfaglig tilgangsmåde til risikoanalyse, med hovedvægt på risikovurdering i forbindelse med fødevaresikkerhed.

Kursusdeltager vil ved afslutning af kurset i) have bred kendskab til hvordan man gennemfører kemisk og mikrobiologisk risikovurdering, ii) kunne vurdere hvordan forskellige datakilder kan bruges til at vurdere risikoen for konsumenten, iii) være i stand til at identificere kilder til usikkerheder samt hvordan disse usikkerheder integreres i risikovurderinger, samt iv) kunne fortolke resultat fra risikovurderinger med formål at beslutte hvordan en risiko skal håndteres.

Læringsmålet i kurset er at de studerende lærer sig at arbejde med metoder og værktøj der bruges indenfor risiko vurdering relateret til fødevaresikkerhed. De studerende, vil gennem aktivt arbejde i grupper, erhverve sig viden til de forskellige metoderne indenfor risiko analyse. Dermed vil de kunne forstå styrker og svagheder i risiko vurderinger og være i stand til at deltage i risiko vurderinger og risiko analyser.

See course description in English

Læringsmål

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l

Kursusindhold

The course provides a multi-disciplinary approach to risk analysis in food safety, which is widely recognized as the fundamental methodology that should support the development of food safety standards. Risk analysis is a structured, systematic process that examines the potential adverse health effects consequential to a hazard or condition of a food and develops options for mitigating that risk.

Risk analysis represents a structured decision-making process with three distinct but closely
connected components: risk management, risk assessment and risk communication. In the course, risk assessment cases from microbial and chemical food safety will be the main focus, but risk management and decision making will also be taught.

In the course, groups of 3-4 persons will be formed by the teacher, and each group will select one microbiological and one chemical case given by the teachers (e.g. Listeria in smoked salmon and lead in fish) on which they will perform risk assessments. On the basis of the risk assessment, they will provide proposals for prevention and control strategies.

Undervisningsform

Konfrontationstimerne vil bruges på at diskutere forskellige områder og eksempler (50%) og projekt arbejde med udgangspunkt i cases der gives af underviser (50%). Videos af forelæsninger vil bruges til forberedelse for konfrontationstimerne

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Kursus ID 23272
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding