Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Termisk bygningsfysik

Overordnede kursusmål

Kurset giver en dybdegående forståelse for varmetransportmekanismerne: Ledning, konvektion og stråling. Kurset giver kompetence i at analysere den varmetekniske funktion af hele bygninger og deres klimaskærm. Kurset sætter de studerende i stand til at forstå og bruge beregningsmodeller for stationære, transiente, en- og flerdimensionale varmestrømme, herunder termiske beregningsmodeller for konstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

 • diskutere de relevante mekanismer for varmetransmission ved termisk bygningsanalyse: Ledning, konvektion og stråling
 • gennemføre en analytisk beregning af stationær varmetransmission ved ledning, konvektion og stråling
 • opstille en varmebalance for en overflade i en bygningskomponent og for en zone i en bygning
 • omsætte en praktisk problemstilling vedrørende termiske forhold for en bygning eller bygningsdel til en fysisk/matematisk model
 • gennemføre en analytisk beregning af instationær varmetransport i et legeme
 • gennemføre en analytisk beregning af temperaturændring i et rum
 • redegøre for numerisk beregning af instationære varmestrømme i konstruktioner
 • gennemføre en analytisk beregning af flerdimensional varmeledning i et legeme
 • redegøre for numerisk beregning af flerdimensionale varmestrømme i konstruktioner
 • opstille en model til beregning af flerdimensional varmeledning i en bygningsdel
 • vurdere hvad der er en hensigtsmæssig udformning af klimaskærmen med henblik på optimal termisk funktion, herunder at undgå kuldebroer
 • gennemføre en samlet termisk analyse af et bygningsdesign med de indlærte beregningsmodeller med henblik på at optimere bygningens termiske funktion

Kursusindhold

Analyse af mekanismerne for varmetransport: Ledning, konvektion og stråling, og deres betydning for varmetransmission i bygninger. Beregning af varmetransport under instationære og flerdimensionale forhold med introduktion af egnet software. Klimaskærmens opbygning og varmetekniske principper herfor. Termiske egenskaber af bygningskomponenter. Termisk analyse af teknisk isolering.

Anbefalede forudsætninger

11000/11141/62318/11937

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Kursus ID 12601
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding