Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Elektromagnetisme

Overordnede kursusmål

De studerende skal opnå en viden om elektromagnetismens begreber og matematisk formulerede love, som sætter dem i stand til dels at forstå elektromagnetiske effekter i naturen og teknologien og dels at løse simple tekniske problemer.

See course description in English

Læringsmål

 • forklare og anvende rektangulære, cylindriske og sfæriske koordinatsystemer samt vektoranalysens begreber – gradient, divergens og rotation – til beskrivelse af rumlige elektromagnetiske felter
 • definere elektrisk, magnetisk, og elektromagnetisk felt, samt andre centrale begreber som f.eks. ladningstæthed, strømtæthed, fluxtæthed, og skalar- og vektorpotentiale, og beregne disse for simple elektromagnetiske konfigurationer
 • forklare materialers vekselvirkning med elektromagnetiske felter gennem polarisation, konduktion, og magnetisering; beskrive disse vha. permittivitet, konduktivitet, og permeabilitet, samt beregne kapacitans, resistans og induktans i simple tilfælde
 • forklare og anvende de generelle Maxwell’s ligninger med konstitutive ligninger og grænsebetingelser, samt reducere og anvende disse for specielle materialer og/eller tidsvariationer som f.eks. fasor-notation for tids-harmoniske felter
 • forklare energi- og effekt-forhold for elektromagnetiske felter
 • forklare elektromagnetiske bølger samt definere og anvende størrelser som bølgetal, intrinsisk impedans, polarisation og udbredelseskonstant
 • forklare plane elektromagnetiske bølgers refleksion og transmission ved plane grænseflader, samt definere begreber som f.eks. TM- og TE-polarisation, refleksions- og transmissionskoefficient, standbølgeforhold, total refleksion, og Brewster-vinkel
 • beregne reflekterede og transmitterede bølger ved plane grænseflader
 • forklare elektromagnetiske bølgers udbredelse på transmissionslinier samt definere og anvende begreber som f.eks. spænding og strøm, karakteristisk impedans og udbredelseskonstant
 • dimensionere transmissionsliniekredsløb som kvartbølgetransformer og single-stub tuner under brug af Smith-kort
 • anvende såvel dansk som engelsk elektroteknisk terminologi.

Kursusindhold

Resumé af vektoranalyse, statiske elektriske felter, stationære elektriske strømme, statiske magnetiske felter, tidsvarierende felter, Maxwells ligninger, plane bølger og transmissionslinier

Anbefalede forudsætninger

34600/30015/34601/01005, Kurset kræver et grundlæggende kendskab til elektromagnetiske størrelser (ladning, strøm og felt), matematisk analyse (skalar- og vektorfunktioner af flere variable samt vektoranalyse) og kredsløbsteori.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning, hjemmeopgaver og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Læringsmålet om anvendelsen af såvel dansk som engelsk elektrotekniske terminologi skyldes kursets centrale position i B.Sc. Elektroteknologi-uddannelsen. Dansktalende studerende skal tilegne sig såvel den danske som den engelske elektrotekniske terminologi, mens ikke-dansktalende studerende skal tilegne sig den engelske elektrotekniske terminologi.

E-learning anvendes i form af a) programmer til visualisering af elektromagnetiske felter, b) repræsentative opgaveløsninger via video-tutorials, og c) digital eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Electro
Kursus ID 30400
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding