Enkeltfag 10 ECTS

Kvantemekanik

Overordnede kursusmål

At bibringe den studerende basale teoretiske begreber inden for kvantemekanik og derved skabe et systematisk grundlag for en videnbaseret udvikling af avancerede materialer af ingeniørmæssig betydning.

See course description in English

Læringsmål

 • Identificere fysiske systemer, der kræver kvantemekanisk beskrivelse.
 • Løse Schrödingers ligning for simple endimensionale systemer og fortolke resultaterne.
 • Citere egenværdierne for de vigtigste kvantemekaniske operatorer.
 • Gengive og forklare kvantemekanikkens grundlæggende postulater.
 • Forklare og anvende Dirac-notation.
 • Gengive de vigtigste kommutatorrelationer.
 • Formulere sammenhængen mellem symmetri og bevarelseslove.
 • Anvende skabelses- og anihilationsoperatorer.
 • Beregne egenværdier og egenfunktioner for perturberede systemer.
 • Analysere simple molekylære systemer ved hjælp af kvantemekanikkens variationsprincip.
 • Genkende og anvende fagspecifikke termer på engelsk.

Kursusindhold

Bølgebeskrivelse af partikler, Schrödingerligningen. Kvantemekaniske middelværdier, operatorformalisme, egenværdier og stationære tilstande. Dirac formalisme. Kommutatorrelationer, unitære transformationer og matrixrepræsentation. Symmetri og bevarelsessætninger. Frie partikler, potentialbrønd og den harmoniske oscillator. Angulære momenter, centralfeltproblemet og brintatomet. Perturbationsregning og variationsmetoden. Identiske spin ½-partikler.

Anbefalede forudsætninger

10036/31400/01035/01325/34031, eller ækvivalente kurser, særligt indenfor elektromagnetisme og
matematik: rækker og udviklinger

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, online materiale. En uges mini-projekt.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 10102
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding