Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anvendt matematik for fysikere

Overordnede kursusmål

At introducere begreber, værktøjer og metoder fra anvendt matematik for teknisk fysik studerende.

See course description in English

Læringsmål

 • bestemme om en ligning er lineær eller ikke-lineær og forstå forskellen mellem de to typer systemer.
 • løse lineære ordinære differential ligninger med Laplace transformation og impulse response.
 • løse lineære ligninger med Fourier transformation og forstå relationen mellem en funktion og dens Fourier spektrum.
 • løse lineære ligninger med Green’s funktion.
 • udlede egenskaberne af Sturm-Liouville operatorer og deres tilhørende egenværdipoblemer.
 • løse lineære partielle differentialligninger med separation af de variable.
 • løse singulære, lineære, ordinære differentialligninger med Frobenius’ metode.
 • kende Bessel’s ligninger og kunne anvende Bessel funktioner.
 • udlede Euler-Lagrange ligninger og forstå variationsregning og Hamilton’s princip for multi-dimensionale systemer med flere variable.
 • anvende Rayleigh-Ritz variationsregning til at finde grundtilstands egenfunktioner og egenværdier i atomare systemer.
 • anvende variationsregning med kollektive koordinater til at finde og analysere løsninger til ikke-lineære partielle differentialligninger.

Kursusindhold

Fourier- og Laplace integraltransformationer. Sturm-Liouville problemer og separation af variable. Bessel funktioner. Green’s funktion. Variationsregning.

De 5 større projekter omhandler brugen af de indlærte metoder til analyse af bl.a.
elektriske kredsløb, Bose-Einstein kondensater, Optiske fibre,
elektromagnetisk bølgeudbredelse, ulineære krystaller,
samt beskrivelse af laser stråler og frie elektroner.

Anbefalede forudsætninger

01005/10036/10020

Undervisningsform

13 formiddags sessioner (8-12) med først 3 forelæsninger (35 minutter hver) og derefter grupperegning (2 timer) om 5 projekter.

Bemærkninger

Lærebog:
Arfken & Weber: Mathematical Methods for Physicists, 6th Ed., Elsevier.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34031
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding