Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold)

Overordnede kursusmål

At give den studerende de nødvendige forudsætninger for ud fra styrke- og sikkerhedsmæssige synspunkter at kunne analysere og vurdere komponenter/konstruktioner som f.eks. trykbeholdere, maskinkomponenter, krympesamlinger etc. Den i kurset opnåede forståelse af den tredimensionale spændings- og tøjningsbeskrivelse er desuden forudsætning for f.eks. at forstå og fortolke numeriske resultater opnået ved brug af finite element metoden (FEM).

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for de tredimensionale spændings- og tøjningsdefinitioner samt anvende disse ved formuleringen af spændings- og tøjningstilstanden i et kontinuum
  • anvende indeksnotation for Cartesiske tensorer
  • beskrive tidsuafhængige materialers mekaniske egenskaber under statisk énakset trækbelastning
  • bestemme spændings- og tøjningstilstanden i et belastet (mekanisk og/eller termisk) kontinuum ved anvendelse af Hookes generaliserede lov samt eventuelle strain gauge målinger
  • redegøre for betingelserne ved plan spænding og plan tøjning, samt anvende Hookes lov for henholdsvis plan spændings- og plan tøjningstilstand i de tilfælde hvor disse betingelser er opfyldt
  • beregne hovedspændinger og hovedtøjninger samt de tilhørende hovedretninger
  • bestemme spændings- og tøjningstilstanden i tykvæggede rør og plane, cirkulære skiver, herunder anvende cylindriske koordinater
  • beregne tøjningsenergien i et lineært elastisk kontinuum
  • benytte von Mises og Trescas flydehypoteser til at forudsige initiering af plastisk flydning samt bestemme sikkerhed mod flydning
  • dimensionere mht. uendelig levetid ved udmattelse, herunder opstille et reduceret Haigh-diagram og beregne sikkerhed mod udmattelse

Kursusindhold

Cartesiske tensorer og indeksnotation. Tredimensionale spændinger og tøjninger. Hovedværdier. Konstruktionsmaterialers styrkedata. Hookes generaliserede lov. Plan spændingstilstand og plan tøjningstilstand. Tykvæggede rør og cirkulære skriver. Tøjningsenergi. Plastiske deformationsmekanismer. Trescas og v. Mises’ flydehypoteser. Dimensionering mod udmattelse, reduceret Haigh-diagram.

Anbefalede forudsætninger

41501, Grundlæggende styrkelære, herunder statik, spændinger og deformationer i bjælker og stænger.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er teknologisk liniefag på civil-bacheloruddannelsen Produktion og Konstruktion.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41502
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding