Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Styrkelære 1

Overordnede kursusmål

At introducere styrkelærens grundlæggende begreber og metoder. At sætte den studerende i stand til at behandle nogle elementære problemer vedrørende maskinkonstruktioners styrke- og deformationsforhold.

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte statik til at beregne reaktioner og kraftforløb i konstruktioner.
  • Udregne snitkræfter og snitmomenter i bjælker vha. fritlegemediagrammer.
  • Bestemme spændingsfordeling i bjælker, herunder maksima og minima.
  • Benytte bjælkedifferentialligningen til at beregne udbøjninger.
  • Løse bjælke- og rammeproblemer, statisk bestemte eller ubestemte, vha. elementartilfælde og superpositionsprincippet.
  • Beregne spændinger og udbøjninger i kompositbjælker.
  • Bestemme inertimomenter og bøjningsstivheder for homogene bjælker og for kompositbjælker.
  • Benytte Euler søjler ved dimensionering af konstruktioner.
  • Beregne spændinger og deformationer ved vridning af runde stænger.
  • Bestemme tværspændinger paa bjælketværsnit.

Kursusindhold

Kræfter, momenter og kraftsystemer. Statikkens hovedsætning. Belastninger, reaktioner og snitkræfter. Statisk bestemte og statisk ubestemte konstruktioner. Den énaksede trækprøve. Hookes lov for énakset spændingstilstand og ren tværspænding. Udbøjning af simple, elastiske bjælker. Kompositbjælker. Elementartilfælde og superpositionsprincippet. Eulers søjletilfælde. Vridning af stænger og rør med cirkulært tværsnit. Simple sammensatte konstruktioner.

Anbefalede forudsætninger

01020/01021/01002/01003/01005/10002/10010/10011/10001/10022, 10022 senest samtidig.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er teknologisk liniefag på civil-bachelorlinien Produktion og Konstruktion.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41501
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding