Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Marin- og havteknik

Overordnede kursusmål

At beskrive alle væsentlige hydrodynamiske kræfter på faste, bundunderstøttede og flydende marine konstruktioner / fartøjer, således, at den studerende bliver i stand til at foretage såvel overslagsberegninger og mere detaljerede analyser af kræfter og bevægelser for relevante konstruktioner / fartøjer.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive strømningsprocesser omkring slanke marine konstruktioner, med cylindriske strukturelle elementer (eller struktur), så som marine rørledninger, havvindmøllefundmenter, og faste offshore platforme.
 • beskrive processer relateret til strøm og bølgekræfter / -laster på sådanne konstruktioner.
 • forklare og analysere drag og inertikræfter (Morison’s ligning).
 • forklare og analysere tværgående løftekraft.
 • anvende Morison’s ligning til at beregne stabiliteten af simple marine konstruktioner (f.eks. marine rørledninger).
 • beskrive strømningsprocesser omkring store legemer/konstruktioner (en lodret cylinder med stor diameter) og analysere kræfter på disse strukturer.
 • beskrive og vurdere hvirvel- og strømningsinducerede vibrationer og bevægelser
 • forklare og analysere irregulære bølge tidsserier i tids- og frekvensdomænet, bølgestatistik over korte og lange perioder.
 • karakterisere og beskrive havbølger i form af søtilstande og havbølgespektre
 • beskrive og anvende bevægelsesoverføringsfunktioner med henblik på at undersøge sødygtighed af flydende konstruktioner / fartøjer (f.eks. skibe)
 • anvende Morison’s ligning til at analysere bundunderstøttede og flydende konstruktioner.
 • beskrive grundlæggende forhold omkring styrkeberegninger for lange flydende konstruktioner / fartøjer (f.eks. skibe).

Kursusindhold

Beskrivelse af bølgeklimaet offshore og til havs i tids- og frekvensdomænet (uregelmæssige og tredimensionale bølger, havbølgespektre); Strøm og bølgekræfter på cylindriske strukturer, marine rørledninger / kabler, havvindmøllefundamenter, faste og bundunderstøttede offshore platforme (drag og inertikræfter, og Morison’s ligning, tværgående løftekraft). Strømnings- og hvirvelinducerede vibrationer. Bevægelsesoverføringsfunktoner (respons amplitude operator, RAO) og respons spektre for skibe og flydende konstruktioner (bølgeinducerede bevægelser) inklusiv simple styrke beregninger.

Anbefalede forudsætninger

41111/41102/41312/41202/41201, I opgaverne anvendes der typisk Excel og/eller Matlab (Python eller R) suppleret med Maple.

Undervisningsform

Forelæsninger, afløsningsopgaver

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41107
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding