Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Skibsprojektering

Overordnede kursusmål

At give den studerende kendskab til og øvelse i at projektere et skib (handelsskib), herunder anvendelse af CAD/CAE til beregning og optimering af skibe under hensyntagen til økonomiske, anvendelsesmæssige og miljømæssige forhold. Herved at give den studerende kendskab til skibes indretning, arrangement og funktion.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive alle almindelige skibstyper og deres tekniske karakteristika som funktion af deres mission,
  • gøre rede for de vigtigste love og regler, der gælder for forskellige skibes indretning og udrustning,
  • beskrive indretningen af et skib og de forskellige tekniske systemer ombord,
  • ud fra et ingeniørmæssigt synspunkt gøre rede for forskellige typer operationer, såsom lasthåndtering, fortøjning, ankring, brandbekæmpelse,
  • udføre beregninger (med kommercielle computerprogrammer af stabilitet (intakt og skadet), lastekonditioner og fremdrivning,
  • udføre beregninger af (specifikt) energiforbrug, røggasemissioner, og energieffektivitetsdesignindex (EEDI)
  • beskrive arbejdsgangen ved et skibsprojekt,
  • projektere et skib,
  • udføre en tegning af et generalarrangement i professionel standard,
  • skrive en teknisk rapport over projektet med rapport, outlinespecifikation og generalarrangement.

Kursusindhold

Rederiforhold, shipping, skibstyper, hoveddimensioner, skrogform, generalarrangement, fremdrivning, lastekonditioner, intakt- og lækstabilitet, internationale og nationale regler, miljøkrav inclusive energieffektivitetsdesignindex (EEDI), machinery, æstetik og arkitektonisk udtryk.
Ovenstående emner behandles ved brug af metoder inden for hydromekanik og CAD/CAE. Metoderne indlæres gennem udarbejdelse af en detailprojektering af et skib ud fra en given rederispecifikation. Hertil anvendes kommercielle CAD/CAE-programmer samt dedikerede programmer til hydrostatisk og hydrodynamisk analyse af skibsskrog.

Anbefalede forudsætninger

41202/41201, Grundlæggende skibsteknik, inclusive hydrostatik, stabilitet samt modstand og fremdrivning.

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde.

Bemærkninger

Det kan anbefales de studerende at tage sejltid på et handelsskib af 1-3 ugers varighed og/eller 1/2 år industripraktik hos et skibskonsulentfirma, klassifikationsselskab eller værft efter deltagelse i kurset. Nærmere aftale herom kan træffes med kursets lærerstab.
Obligatorisk for studerende under maskin-diplomstudiet, som følger mekaniklinjens specialisering inden for Maritim Teknik/Skibe.
BSc forudsætningsfag for senere maritim-teknik-kurser under MSc Konstruktion og Mekanik.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41271
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding