Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Fluid Mekanik

Overordnede kursusmål

At give en teoretisk og praktisk baggrund for formulering og løsning af strømningstekniske problemer inden for det energi- og maskintekniske område, herunder også strømningsmaskiner.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive fluiders egenskaber og finde værdier for egenskaber ud fra tabeller, korrelationer og tilstandsligninger
 • klassificere strømninger og dele af strømninger som laminære eller turbulente, samt viskose eller inviskose
 • beregne statiske trykfordelinger, kræfter og opdriftskræfter
 • formulere problemer ved hjælp af kontrolvolumener og anvende disse til løsninger
 • anvende Bernoullis ligning samt af sig selv identificere hvornår betingelserne for ligningen er opfyldt
 • forklare konceptet for et viskost grænselag og beregne grænselagets tykkelse og kræfter på plane flader.
 • vælge og anvende korrelationer for kræfter og trykfald i både interne og eksterne strømninger
 • vælge strømningskomponenter og måleteknikker til en anvendelse ud fra karakteristikker, korrelationer og overslagsberegninger.
 • udvælge relevante dimensionsløse tal for en strømning og for strømningskomponenter samt foreslå korrelationer ved hjælp af disse tal
 • definere virkningsgrader og beregne energiforbrug for strømningsprocesser og komponenter
 • beskrive principper og hastighedsdiagrammer for strømningsmaskiner som blæser, pumpe, turbine og propeller
 • dokumentere en teknisk beregning skriftligt på en kort og præcis form samt evaluere andre studerendes dokumentation

Kursusindhold

Introduktion til de grundlæggende principper for bevarelse af masse, bevægelsesmængde og energi for fluid mekaniske systemer. Bevarelsesligninger på kontrolvolumen form. Fluid statik. Tabsfrie strømninger: Bernoulli’s ligning; Statisk, dynamisk og total tryk; Euler’s ligning og Navier-Stokes ligninger. Dimensionsanalyse. Simple måleteknikker. Tab i rør og rørsystemer. Grænselagsteori: Strømning over plan plade. Vingeprofilets aerodynamik. Strømningsmaskiner.

Anbefalede forudsætninger

01005/01001/01002, Fortrolig med differentialligninger og integraler.
Kendskab til Python, Matlab eller lignende programmerings værktøj er en fordel og vil blive anbefalet forudsætning fra 2024.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Bemærkninger

Forelæsninger er på dansk om efteråret, men engelsktalende studerende kan få hjælp til opgaveregning samt en engelsk eksamen. Kurset holdes på engelsk om foråret.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Wind
Kursus ID 41312
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding