Enkeltfag 5 ECTS

Diskret matematik

Overordnede kursusmål

Det overordnede mål med kurset er at være i stand til at identificere, anvende og analysere grundlæggende koncepter og teknikker i diskret matematik.

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte generel matematisk sprog, terminologi og notation.
  • Afgøre om et simpelt matematisk udsagn er korrekt eller forkert.
  • Identificere logisk struktur af simple matematiske beviser.
  • Anvende grundlæggende begreber i elementær matematisk logik.
  • Anvende grundlæggende tælleteknik.
  • Anvende binomialkoefficienter og identiteter.
  • Anvende grundlæggende begreber i grafteori.
  • Argumentere for metodevalg i problemløsning.

Kursusindhold

Indledende diskret matematik så som logik, mængder, funktioner, relationer, induktion og rekursion, modulo aritmetik, tælleteori, binomial koefficienter og identiteter, inklusion-eksklusion, endelige og uendelige grafer.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 01019
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding