Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Diskret matematik

Overordnede kursusmål

At tilvejebringe en afgørende del af det matematiske grundlag for den moderne ingeniørvidenskab og at illustrere anvendelser heraf.

See course description in English

Læringsmål

 • Operere med mængder og mængdeudtryk.
 • Redegøre for sammenhængen mellem mængdelære og udsagnslogik.
 • Konstruere og gennemføre simple matematiske beviser.
 • Operere med rekursive definitioner og gennemføre induktionsbeviser over de naturlige tal.
 • Løse enkle kombinatoriske problemer.
 • Oversætte enkle natursproglige beskrivelser til formelle sprog (udsagnslogik og prædikatlogik).
 • Operere med logiske konsekvenser og logiske ækvivalenser.
 • Operere med logiske bevissystemer.
 • Forstå moduloregning både algoritmisk og teoretisk (Euklid’s algoritmer, sideklasser).
 • Argumentere logisk og overbevisende for valg af løsning.
 • Benytte de fagtekniske begreber på en klar og utvetydig måde.
 • Fremlægge og præsentere løsninger kort og præcist.

Kursusindhold

Mængder, relationer, induktion og rekursion, moduloregning, kombinatorik, udsagnslogik, prædikatlogik og bevissystemer.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 01019
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding