Master Dansk 60 ECTS

Master i Bæredygtigt Byggeri

En hollandsk farverig bygningMed en Master i Bæredygtigt Byggeri bliver du kvalificeret til at planlægge, lede og gennemføre  byggeri, anlæg og drift af bygninger med sigte mod FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling (SDG).

Master i Bæredygtigt Byggeri er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse, som DTU og Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med højt kvalificerede videnspersoner på andre universiteter og i branchen.

Baggrunden for uddannelsen er et stort samfundsmæssigt behov for at nedbringe miljøbelastningen fra bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for ca. en tredjedel af CO2-udledningen, over en tredjedel af den samlede affaldsmængde og op mod halvdelen af det samlede ressourceforbrug.

Uddannelsen er blevet yderligere aktualiseret af indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet i 2020, Folketingets vedtagelse af en national strategi for bæredygtigt byggeri i 2021 samt EU’s taksonomi for bæredygtighed, der træder endeligt i kraft i 2023.

Uddannelsens opbygning

Online undervisning

Undervisning og opgaveløsning foregår online, kombineret med  lokale studiegrupper, der sammen overværer undervisningen. På hvert kursus arbejder de studerende sideløbende med et projekt, der knytter an til de studerendes faglighed og interesser. Projektarbejdet foregår i grupper, der arbejder online.  

På modul 1 afholdes en studierejse, som de studerende gennemfører i mindre grupper.

Du får således rig mulighed for at få et netværk af fagfæller, både lokalt og på tværs af landet.

Tag uddannelsen på deltid

Den samlede uddannelse udgør 60 ECTS, fordelt på 9 kurser á 5 ECTS og et masterprojekt på 15 ECTS

Du kan gennemføre uddannelsen på 2 år som halvtidsstudium, ved siden af at du passer et almindeligt arbejde. Du har dog mulighed for at strække uddannelsen i op til 4 år. Du kan også vælge at tage uddannelsens kurser enkeltvis.

Undervisning på dansk

Undervisningen foregår på dansk. Er man engelsktalende, og kan følge undervisningen på dansk, er det også en mulighed at skrive sine rapporter på engelsk – kontakt os for mere info.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Bæredygtighed i praksis

Modul 2: Begreber og metoder

Modul 3: Bæredygtighed i byggeriets ledelse

Modul 4: Masterprojekt

Alle kurser består dels af undervisning / forelæsninger / oplæg, dels af en projektopgave, som de studerende arbejder med i mindre grupper. Uddannelsen udvikles med et stort fokus på at opbygge kompetencer hos de studerende, så de kan overskue den kompleksitet, som et bæredygtigt byggeri består af. Dette tager udgangspunkt i de forskellige fag-fagligheder, som de studerende kommer med, og som bl.a. er en væsentlig baggrund for projektopgaverne.

De første tre moduler består hver af tre kurser á 5 ECTS.

Modul 1 tager udgangspunkt i de studerendes aktuelle videns- og kompetenceniveau i en praktisk kontekst. Med afsæt i konkrete eksempler og de studerendes egne cases analyseres bæredygtigheden af forskellige byggeprojekter.

Modul 2 er en indføring i begrebet bæredygtigt byggeri samt en detaljeret bearbejdning af nogle af de centrale bæredygtighedsområder (cirkulær økonomi, livcyklusanalyse (LCA), totaløkonomi (LCC)). Der arbejdes med de aktuelle ,certificeringsmetodikker samt myndighedskrav til de forskellige elementer af et bæredygtigt byggeri.

Modul 3 har fokus på ledelse af bæredygtighed i byggeriet, herunder projektledelse, samt hvordan ejerskabet til bæredygtighed kan bredes ud og implementeres i såvel mindre som større organisationer.

Modul 4 er et masterprojekt. De studerende vælger selv emnet i samarbejde med en vejleder.

Adgangskrav

For at blive optaget på Master i Bæredygtigt Byggeri skal du være uddannet bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør med mindst to års relevant erhvervserfaring.

Deltagerne arbejder typisk hos

  • rådgivende ingeniører
  • praktiserende arkitekter
  • entreprenører
  • byggematerialeproducenter og -leverandører
  • private og offentlige byg- og driftsherrer
  • offentlige myndigheder

Få besked, når vi åbner for ansøgninger

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked lige så snart, vi åbner for ansøgninger.

Tilmelding

Sted

Online

Start februar 2023
Tilmelding