Master Dansk 60 ECTS

Master i Bæredygtigt Byggeri

  Vil du være nøgleperson i omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri?

  Master i Bæredygtigt Byggeri (MBB) er en akkrediteret og kompetencegivende efter/videreuddannelse.

  Med en MBB bliver du kvalificeret til at planlægge, lede og gennemføre et mere bæredygtigt byggeri.

  Baggrunden for uddannelsen er et stort samfundsmæssigt behov for at nedbringe miljøbelastningen fra bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for op mod en tredjedel af den globale CO2-udledning, over en tredjedel af den samlede affaldsmængde og cirka halvdelen af det samlede ressourceforbrug.


  Hvorfor tage en Master i Bæredygtigt Byggeri?

  Hvad får du som studerende ud af at tage uddannelsen?

  • Du får en universitetsgrad svarende til dine kompetencer.
  • Du får en viden, som kan kvalificere dig til at varetage nye jobs og/eller nye jobfunktioner, eller blive bedre til dit nuværende job.
  • Du får et netværk, som du fremover kan have nytte af, både til videnudveksling og som samarbejdspartnere

  Du får kompetencer til at:

  • skabe og videreudvikle din egen faglige profil med udgangspunkt i din uddannelse og din professionelle baggrund
  • reflektere over og udvikle din egen praksis i relation til design, implementering, dokumentation og ledelse af bæredygtigt byggeri
  • indgå i et tværfagligt samarbejde og bidrage aktivt til at udvikle bæredygtige løsninger

  Hvad får arbejdspladsen ud af, at du får uddannelsen?

  Bæredygtigt byggeri kræver medarbejdere, der har en dybtgående forståelse af og viden om de parametre, der reelt har betydning for bæredygtigheden. Greenwashing, forkerte løsninger og forkerte beslutninger kan have langsigtede konsekvenser, og er ofte baseret på utilstrækkelig viden.

  Certificeringsordninger og beregningsprogrammer til LCA er gode værktøjer til dokumentation – men de designer ikke en bygning, og de udvikler ikke løsninger. 

  Det gør de kompetente medarbejdere – og det er dem, vi uddanner på Master i Bæredygtigt Byggeri.

  En Master i Bæredygtigt Byggeri kan:

  • Forstå, planlægge og implementere design af bæredygtige løsninger i byggeri
  • Vurdere og evaluere betydning af metoder og løsninger for de sammenhænge, de anvendes i
  • Identificere, analysere og vurdere bæredygtighedsproblemstillinger med anvendelse af relevante forskningsbaserede teorier og metoder
  • Lede arbejdet med implementering af bæredygtighed i organisation og byggeprocesser
  • Kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel projekterende og udførende som beslutningstagere og brugere
  • Kan indgå i firmaets strategiske udvikling af forretningsområder i forhold til bæredygtighed

  Uddannelsens opbygning

  Uddannelsen foregår online og består af fire moduler (semestre), hver på 15 ECTS, dvs. 60 ECTS for hele uddannelsen.

  Du kan starte, når du ønsker. Du behøver ikke tage modulerne i rækkefølge.


  Typisk vil dette svare til en arbejdsbelastning på halv tid.

  • Modul 1: Bæredygtighed i praksis
  • Modul 2: Teori – begreber og metoder
  • Modul 3: Bæredygtighed i byggeriets ledelse
  • Modul 4: Masterprojekt

  Klik på næste fane for at se, hvad modulerne indeholder.

  De tre første moduler indeholder hver tre kurser á 5 ECTS.

  Det er muligt at tage kurserne enkeltvis.
  Det anbefales at tage modulerne og kurserne i den rækkefølge, som de udbydes, men det vil være muligt at tage dem i vilkårlig rækkefølge.

  Alle kurser afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport, og bedømmes med bestået/ikke bestået.
  Der udstedes et kursusbevis.

  Det fjerde modul er masterprojektet, hvor de studerende arbejder med en større projektopgave, typisk i grupper på 2-3 studerende. Masterprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af det skriftlige masterprojekt, og bedømmes efter 12-skalaen. Studerende, der har gennemført hele uddannelsen, får et masterdiplom og får ret til titlen Master i Bæredygtigt Byggeri (Master of Sustainable Construction).


  Fagligt indhold

  Master i Bæredygtigt Byggeri er en forsknings- og evidensbaseret uddannelse, der kombinerer teoretisk viden på højt niveau med den praksis, som de studerende står i til hverdag.

  Uddannelsen er rettet mod personer, for hvem byggeri er omdrejningspunktet i det daglige arbejde. Det kan fx være som projekterende, rådgiver, udførende, eller som bygherre eller myndighed. Typisk vil det være personer, som er (kommende) specialister, og som er eller gerne vil være nøglepersoner i retning mod et mere bæredygtigt byggeri.

  Det er en forudsætning, at du har en bachelor- eller kandidatgrad samt to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Uddannelsen er udviklet med et stort fokus på at opbygge kompetencer hos de studerende, så de kan overskue den kompleksitet, som et bæredygtigt byggeri består af. Den tager udgangspunkt i de forskellige fag-fagligheder, som de studerende kommer med, og som bl.a. er en væsentlig baggrund for projektopgaverne.

  I undervisningen kommer du til at arbejde med:

  • Design af bæredygtigt byggeri
  • Kompleksiteten i bæredygtighed
  • Hvordan gør andre virksomheder, lokalt og internationalt?
  • Analyse af projekter og strategier
  • Optimering – hvordan bliver et projekt mere bæredygtigt?
  • Implementering og dialog med kollegaer, borgere, brugere og beslutningstagere

  Tid til en personlig samtale?

  Der går mange overvejelser i at vælge en efteruddannelse, og vi står klar til at hjælpe dig med at besvare spørgsmål og sammen med dig finde ud af, om denne uddannelse er den rette for dig.

  Book et møde

  Book et møde med os ved at udfylde denne formular og vi kontakter dig hurtigst muligt med henblik på at få et online møde ind i kalenderen med vores studievejleder.

  Adgangskrav

  For at blive optaget på Master i Bæredygtigt Byggeri skal du opfylde følgende adgangskrav

  • have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
  • have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

  Bachelorer eller kandidater med andre uddannelsesretninger kan optages efter konkret vurdering, hvis de opfylder det andet krav.
  Det kunne fx være personer, der arbejder i en bygherreorganisation.

  Det er desværre ikke muligt at dispensere fra kravet om, at den relevante erhvervserfaring skal ligge efter afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

  Kravene gælder også for enkeltkurser.

  Pris og andre formaliteter

  Prisen for den samlede 2-årige masteruddannelse er 199.000 kr.

  Enkeltkurser koster 16.000 kr., rejsekurset dog 23.000 kr. (inkl. 7.000 kr. til en studierejse).

  I august og januar afholder vi et internatseminar – et døgn hvor vi samles i Middelfart. Deltagelse er inkluderet i studieafgiften for studerende, der tilmelder sig et helt modul. Enkeltkursister kan deltage i internatet mod betaling.

  DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

  Betalingsbetingelser
  Deltagerbetalingen giver ret til at følge undervisning, prøver og eksaminer, der hører til det pågældende kursus. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Du vil automatisk blive tilmeldt kurset, når du har betalt fakturaen. Vi forbeholder os retten til at afmelde deltageren ved manglende betaling.

  Muligheder for finansiering

  De fleste studerende får uddannelsen betalt helt eller delvist af deres arbejdsgiver.

  Uanset hvem der betaler, er der forskellige muligheder for at søge økonomisk støtte til betalingen.

  Er du offentligt ansat, kan du ansøge Statens Kompetencefond, Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. Vær opmærksom på ansøgningsfristerne, som fremgår af kompetencefondenes hjemmesider.

  Derudover er der en række private fonde, som det også er muligt at søge. Vi opfordrer til, at du selv orienterer dig om disse muligheder.

  Hvis du selv betaler, er det muligt at benytte bruttolønsordningen. Download vores flyer om ordningen her og se nærmere under Arbejdsgiverbetalt uddannelse på skat.dk.

  Vigtige datoer

  Download samlet plan for undervisningen forår 2024, efterår 2024 og forår 2025.

  Ændringer kan forekomme.

  Efterår 2024

  Modul 1 og 2

  • Bæredygtigt Bygningsdesign: Uge 36 til 41
  • Cirkulært Byggeri: Uge 43 til 48
  • Digitale værktøjer til bæredygtigt byggeri: Uge 49 til uge 5 (med juleferie)
  • Bæredygtigt Verdensbyggeri: Uge 51 til juni 2025.

  Modul 3

  • Ledelse og implementering af bæredygtigt byggeri: 3 kurser à 6 uger, uge 36 til uge 5.
   Kursusbeskrivelser følger snarest.


  Forår 2025

  Modul 1

  • Bæredygtigt Verdensbyggeri: Uge 51 til juni 2025. Kurset inkluderer en studierejse.

  Modul 2

  • Digitale Værktøjer til bæredygtigt byggeri: Uge 49 til uge 5
  • Bæredygtighed som begreb og forståelsesramme: Uge 6 til 13. Ingen undervisning i to af ugerne pga. undervisning på Bæredygtigt Verdensbyggeri
  • Livscyklus og Totaløkonomi: Uge 14 til 22. Ingen undervisning i udvalgte uger pga. studierejser på Bæredygtigt Verdensbyggeri

  Modul 4

  • Masterprojekt : 18 uger, placering efter aftale med vejleder og studieleder.
   Forudsætter, at man har bestået alle kurser på uddannelsen.
   Evt. kan 1-2 kurser tages sideløbende med masterprojektet.

  Sådan ansøger du om optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri

  Man kan vælge at tilmelde sig hele uddannelsen på en gang og dermed være sikret en plads på alle kurser, men det er også muligt at vælge at tilmelde sig kurserne enkeltvis.

  For at tilmelde dig hele uddannelsen:

  1. Tryk “ANSØG NU” og indtast din kontaktoplysninger samt opload CV og eksamenspapir mm.
  2. Så snart du har trykket “SEND ANSØGNING”, modtager du en bekræftelsesemail.
  3. Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal betale for hele uddannelsen med det samme. Fakturaen fremsendes ved hver modulstart.
  4. DTU Learn for Life gennemgår ansøgningen
  5. Du bliver kontaktet af DTU Learn for Life via email vedr. optagelse eller afslag. Får du mail om optagelse, er du sikret en plads på uddannelsen.

  For at tilmelde dig de enkelte kurser:

  1. Gå ind på oversigtssiden med alle af denne uddannelses kurser her.
  2. Vælg de kursuser du ønsker at tilmelde dig – man skal trykke ind på dem enkeltvis og tilføje dem til kurven.
  3. Gå i kurven øverst i højre hjørne og tjek om der er de ønskede i kurven
  4. Gå derned til kassen, hvor du bedes udfylde en tilmeldingsformular.
  5. Vær venligst opmærksom på, at du ikke skal betale for de enkelte kurser med det samme. Fakturaen fremsendes ved hvert modulstart.
  6. Du bliver kontaktet af DTU Learn for Life via email vedr. optagelse eller afslag. Får du mail om optagelse, er du sikret en plads på uddannelsen.

  Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte DTU Learn for Life på learnforlife@dtu.dk eller (+45) 45 25 45 25

  Vi står klar til at hjælpe og besvare på spørgsmål.

  Uddannelsens indhold

  Uddannelsen består af fire moduler (semestre), hvert på 15 ECTS, dvs. 60 ECTS for hele uddannelsen.

  • Modul 1: Bæredygtighed i praksis
  • Modul 2: Teori – begreber og metoder
  • Modul 3: Bæredygtighed i byggeriets ledelse
  • Modul 4: Masterprojekt

  De tre første moduler indeholder hvert tre kurser à 5 ECTS.
  Det fjerde modul er masterprojektet.

  Download samlet plan for undervisningen forår 2024, efterår 2024 og forår 2025 her.
  Ændringer kan forekomme.

  Download uddannelsens studieordning her.

  Modul 1: Bæredygtighed i Praksis

  Formålet med modulet er

  • At sætte bæredygtighed i byggeriet i en praktisk kontekst.
  • At give de studerende viden, kompetencer og færdigheder i grundlæggende og aktuelle begreber indenfor bæredygtigt byggeri.
  • Tværfaglighed er et vigtigt element i modulet – hvor arkitektur møder ingeniørkundskab og bygbarhed.

  Modul 1 består af følgende kurser:

  Klik på det enkelte kursus for at se mere.

  Modul 2: Teori – Begreber og Metoder

  Formålet med modulet er

  • At give de studerende viden, kompetencer og færdigheder til at kunne nedbryde kompleksiteten i det bæredygtige byggeri i dele, der kan analyseres, dokumenteres eller vurderes og derved give et reelt beslutningsgrundlag for valg af løsninger, design, processer osv.

  Modul 2 består af følgende kurser:

  Modul 3: Bæredygtighed i Byggeriets Ledelse

  Formålet med modulet er

  • At sætte fokus på ledelse som driver af den bæredygtige omstilling
  • At give de studerende kompetencer til at lede implementering, realisering og drift af bæredygtigt byggeri
  • At bibringe de studerende et helhedsorienteret overblik over såvel virksomheden og branchen som det konkrete projekt

  Modul 3 består af følgende kurser:

  • Internatkursus 3
  • Kursus 3a: Ledelse af Bæredygtigt Byggeri 1 – Projektet
  • Kursus 3b: Ledelse af Bæredygtigt Byggeri 2 – Virksomheden
  • Kursus 3c: Ledelse af Bæredygtigt Byggeri 3 – Forandringsprocesser

  Undervisningsform

  Undervisningen er online.

  Det betyder, at man har mulighed for at følge uddannelsen, selv om man bor langt væk fra Aarhus og Lyngby.

  Arbejdsbelastningen svarer til et halvtidsarbejde, men en stor del af uddannelsen har man tidsmæssigt selv indflydelse på at planlægge.

  Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte DTU Learn for Life på learnforlife@dtu.dk eller (+45) 45 25 45 25

  Vi står klar til at hjælpe og besvare på spørgsmål.

  Der er tre former for undervisning

  • 2-vejs online undervisning (evt. med geografiske studiegrupper)
  • Projektarbejde i grupper på ca. 4 studerende
  • Selvstudier

  Derudover afholdes der et internat i starten af hvert semester. Internatet er et tilbud, men er ikke obligatorisk.

  2-vejs online
  På kurserne vil der typisk være ½ dag pr. uge, hvor de studerende deltager i 2-vejs online undervisning.  Det vil være en eftermiddag (dansk tid), typisk 13-17 eller 14-18. Det kan variere fra kursus til kursus, hvilken dag, det er. Se nærmere under kursusplanerne.

  Der vil der være oplæg/forelæsning, dialog, diskussion, mulighed for at stille spørgsmål samt mindre korte opgaver.

  Hvor det er muligt – dvs hvis flere studerende bor/arbejder i samme geografiske område – overværer de studerende onlineundervisningen i mindre geografiske studiegrupper, der efter aftale samles hos en af deltagerne.

  Derudover afsættes 1 dag pr. kursus til deltagelse i online eksamen (projektfremlæggelser). De konkrete dage for eksamen meldes ud af underviserne på de enkelte kurser.
  Se også kursusbeskrivelserne.

  Projektarbejdet
  Projektarbejdet vil ligeledes være online, og de studerende planlægger selv, hvordan det foregår. Projektgrupperne tilknyttes en eller flere vejledere. Vejledning foregår online efter aftale mellem gruppen og vejlederen.

  Selvstudier

  Udover onlineundervisning og projektarbejde vil der være en del selvstudier, hvor de studerende skal læse/se/høre div. studiemateriale, researche (internet, litteratursøgning, interviews etc.) samt skrive.

  Internat

  I starten af hvert modul vil der blive arrangeret et internat med overnatning af varighed ca 1 døgn, fx fra fredag til lørdag. Internatet vil være intensivt arbejde med et emne eller en opgave, der relaterer sig til modulets tema.
  Internaterne er en mulighed for at møde ens medstuderende og lære dem bedre at kende under hyggelige og fagligt inspirerende former.

  Internatet er ikke obligatorisk, men de studerende opfordres til at deltage. Arrangementet er gratis for de studerende, der deltager i hele modulet.

  Enkeltkursister kan også deltage mod betaling.

  Du kan læse mere om programmet for internatet her.

  Bæredygtigt byggeri er en samfundsopgave

  Uddannelsen udbydes af Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet, i et bredt
  samarbejde med erhvervslivet og de to andre tekniske universiteter: Aalborg og Syddansk.
  Det bæredygtige byggeri er en samfundsopgave, og derfor inddrages både branchen og
  forskningsverdenen i undervisningen med netop deres spidskompetencer.

  Nøglepersonerne for udannelsen

  Tove Lading:

  Uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Byggeteknik

  Eget firma 1997-2014, hvor hun har arbejdet med bæredygtigt byggeri og planlægning siden start 1990’erne, herunder:

  • Udredninger, undersøgelser, evalueringer
  • Konsulentvirksomhed
  • Formidling og undervisning
  • Demonstrations og forsøgsprojekter (bl.a. Øksnehallen materialer (maling, træ)
  • Cirkulært byggeri genbrug af materialer
  • Fremtidssikring af almene boliger
  • Renoveringsbyggeri

  Gustaf Lohm:

  Uddannet ved Aarhus arkitektskole, cand. Arch. MAA.

  • Chefkonsulent, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, CEA, Aarhus Universitet
  • Project Director ”Aarhus Living Lab” EU Horizon 2020 projektet PROBONO
  • Udvikling af CAE-samarbejder med fokus på bæredygtigt byggeri.
  • DGNB Konsulent
  • Fagperson ved opstart og udvikling af AU-Klimastrategi
  • 10 års bygherreerfaring med innovativ campusudvikling. AU BYGNINGER
  • Tidl. forsker og underviser ved Umeå Arkitektskole, Sverige.
  • Tidl. sagsarkitekt ved C.F Møller, AART, P+P med projekter i Danmark, Norge, Sverige samt Grønland.

  Master i Bæredygtigt Byggeri

  Der er løbende tilmelding til kurserne, og du behøver ikke at tage dem i rækkefølge.
  Næste kursus Livscyklus og Totaløkonomi begynder 10. april 2024 og har ansøgningsfrist 12. marts 2024.

  Ønsker du at starte med modul 1, er næste studiestart i august 2024.

  Fortæl os om dine behov

  Hvis du er interesseret i at deltage i Master i Bæredygtigt Byggeri, vil vi meget gerne høre om dine behov: Hvad er særligt svært, når du arbejder med bæredygtighed? Hvor er du usikker? Hvilke konkrete kompetencer ønsker du at styrke eller tilføje? Og hvordan ser dine karrieremæssige drømme ud?

  Skriv til os på mbb@dtu.dk, også hvis du har andre kommentarer eller spørgsmål.

  Seminar om evidensbaseret bæredygtigt byggeri

  24. marts 2023 afholdte vi et seminar om evidensbaseret bæredygtigt byggeri. Her var der oplæg fra nogle af landets førende eksperter i bæredygtighed med en efterfølgende debat om, hvilke nye kompetencer den grønne omstilling af byggeriet kræver af os som højtuddannede, uanset om vi er ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører eller noget helt fjerde.

  Seminaret blev afholdt på DTU i Lyngby, på Århus universitet samt online.

  Læs mere og se oplæggene fra seminaret her

  Master i Bæredygtigt Byggeri i pressen

  Herunder en række artikler om uddannelsen i danske medier.

  Tilmelding

  Sted

  Online

  Start

  Løbende tilmelding

  Pris

  199.000,00 kr.

  Tilmelding