Kursus Dansk 5 ECTS

Kursus 1c: Bæredygtigt Verdensbyggeri

Målet med kurset er at gøre de studerende bekendt med strategier for bæredygtigt bygningsdesign i forskellige egne af verden. De studerende researcher på emnet som forberedelse for studierejser i minre grupper, hvor projekter og firmaer besøges og studeres. De studerende analyserer og evaluerer disse projekter og strategier.

Kursusindhold

  • Research af bæredygtige projekter og strategier.
  • Oplæg fra ledere og specialister, der arbejder internationalt.
  • Gennemførelse af studierejse i mindre grupper efter gruppernes eget valg (på baggrund af research).
  • Analyse og diskussion af projekter og interviews fra studierejsen.
  • Læringsmål fra kursus 1a, set i forhold til internationale projekter.

Praktisk information

På kursusmodulerne vil der typisk være ½ dag pr. uge, hvor de studerende deltager i 2-vejs online undervisning. Derudover afsættes 1 dag pr. kursus til deltagelse i online eksamen (projektfremlæggelser). De konkrete dage meldes ud af underviserne på de enkelte kurser.

Hvor det er muligt – dvs hvis flere studerende bor/arbejder i samme geografiske område – overværer de studerende onlineundervisningen i mindre geografiske studiegrupper, der efter aftale samles hos en af deltagerne.

Projektarbejdet vil ligeledes være online, og de studerende planlægger selv.
Projektgrupperne tilknyttes en eller flere vejledere. Vejledning foregår online efter aftale mellem gruppen og vejlederen.

Udover onlineundervisning og projektarbejde vil der være en del selvstudier, hvor de studerende skal læse/se/høre div. studiemateriale, researche samt arbejde med sin del af projektet.

Adgangskrav

Der stilles samme adgangskrav til kurset, som der gør ved optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri. Dvs. at du skal opfylde følgende adgangskrav

  • have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
  • have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

Bachelorer eller kandidater med andre uddannelsesretninger kan optages efter konkret vurdering, hvis de opfylder det andet krav.
Det kunne fx være personer, der arbejder i en bygherreorganisation.

Det er desværre ikke muligt at dispensere fra kravet om, at den relevante erhvervserfaring skal ligge efter afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 23.000 kroner, som er momsfritaget.

Tilmelding

Sted

Online

Start december 2023
Pris

23.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding