Kursus Dansk 5 ECTS

Kursus 1c: Bæredygtigt Verdensbyggeri

Målet med kurset er at gøre de studerende bekendt med strategier for bæredygtigt bygningsdesign i forskellige egne af verden. De studerende researcher på emnet som forberedelse for studierejser i mindre grupper, hvor projekter og firmaer besøges og studeres. De studerende analyserer og evaluerer disse projekter og strategier.

Kurset er en del af modul 1 på Master i Bæredygtigt Byggeri. Kursusoversigten med de øvrige kurser kan ses her.

Kursusindhold

  • Research af bæredygtige projekter og strategier.
  • Oplæg fra ledere og specialister, der arbejder internationalt.
  • Gennemførelse af studierejse i mindre grupper efter gruppernes eget valg (på baggrund af research).
  • Analyse og diskussion af projekter og interviews fra studierejsen.
  • Læringsmål fra kursus 1a, set i forhold til internationale projekter.

Praktisk information

På kursusmodulerne vil der typisk være ½ dag pr. uge, hvor de studerende deltager i 2-vejs online undervisning. Derudover afsættes 1 dag pr. kursus til deltagelse i online eksamen (projektfremlæggelser). De konkrete dage meldes ud af underviserne på de enkelte kurser.

Hvor det er muligt – dvs hvis flere studerende bor/arbejder i samme geografiske område – overværer de studerende onlineundervisningen i mindre geografiske studiegrupper, der efter aftale samles hos en af deltagerne.

Projektarbejdet vil ligeledes være online, og de studerende planlægger selv.
Projektgrupperne tilknyttes en eller flere vejledere. Vejledning foregår online efter aftale mellem gruppen og vejlederen.

Udover onlineundervisning og projektarbejde vil der være en del selvstudier, hvor de studerende skal læse/se/høre div. studiemateriale, researche samt arbejde med sin del af projektet.

Keynote Teachers

Adgangskrav

Der stilles samme adgangskrav til kurset, som der gør ved optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri. Derudover er det et krav, at du har gennemført det forudgående kursus Bæredygtigt Bygningsdesign.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 23.000 kroner, som er momsfritaget.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Betalingsbetingelser

Deltagerbetalingen giver ret til at følge undervisning, prøver og eksaminer, der hører til det pågældende kursus. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Du vil automatisk blive tilmeldt kurset når du har betalt fakturaen. Vi forbeholder os retten til at afmelde deltageren ved manglende betaling.

Tilmelding

Sted

Online

Start December 2023
Pris

23.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding