Event Dansk

Seminar fredag 24. marts 2023 – Kompetenceløft inden for bæredygtighed i byggeriet

Hvordan kan det praktiske bæredygtighedsarbejde styrkes af videnskabelige metoder?

Byggesektoren indtager en nøglerolle, når vi skal reducere klimabelastning, affaldsproduktion og ressourceforbrug, og bæredygtighed er på kort tid blevet den mest påtrængende dagsorden i byggeriet.

Den danske regering har et mål om, at vi senest i 2030 skal nedbringe udledningerne af klimagasser med 70 % i forhold til 1990-niveauet. Byggesektoren tegner sig for op mod en tredjedel af den samlede CO2-udledning og står foran en gennemgribende omstilling, som kræver massiv innovation med hvad deraf følger af risici. Hvis ikke vi tænker os godt om og gør os umage, risikerer vi forhastede og fejlagtige løsninger, som kan være direkte kontraproduktive i forhold til målet om at bygge mere bæredygtigt.

Et vigtigt element i den grønne omstilling af byggeriet er at styrke de grundlæggende kompetencer hos sektorens medarbejdere og ledere. Arbejdet med bæredygtighed er lige så vigtigt som arbejdet med mere klassiske byggefaglige discipliner. Og af samme grund må arbejdet med bæredygtighed være baseret på tilsvarende videnskabelige metoder.

Derfor satte vi på dette seminar fokus på behovet for kompetenceløft i fremtidens arbejde med bæredygtighed i byggeriet.

Se oplæggene fra seminaret

Oplæg med professor Michael Hauschild, DTU

Hør Michael Hauschild fra Centre for Absolute Sustainability på DTU tale om absolut bæredygtighed.

Oplæg med Anne-Mette Monnelly, Sustainability Director NREP

Hør Anne-Mette Monnelly fra NREP fortælle om kompetenceløft i bygge- og ejendomsbranchen.

Oplæg med professor Steffen Petersen, Århus Universitet

Hør professor Steffen Petersen fra Århus Universitet fortælle om mere retvisende målinger af bæredygtighed i byggeriet.

Oplæg med Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Hør Bestyrelsesformand, ph.d. Frank Jensen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma fortælle om udfodringerne for rådgivende ingeniører i byggeriets grønne omstilling.

I pausen og efter seminaret kunne man høre mere om den nye masteruddannelse i bæredygtigt byggeri, som DTU og Aarhus Universitet fra august 2023 udbyder i samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Master i Bæredygtigt Byggeri er en toårig deltidsuddannelse for især bygningsingeniører, -konstruktører og -arkitekter med relevant erhvervserfaring. Uddannelsen er tilrettelagt, så den kan følges ved siden af et fuldtidsarbejde.

Læs mere om uddannelsen


Oplægsholdere:

Tilmelding